Met behulp van uitgebreid longfunctieonderzoek (spirometrie met Salbutamol / Ipratropium, histamineprovocatietest) wordt gekeken naar astma en COPD/longemfyseem. De arts maakt een röntgenfoto van hart en longen. Soms is een CT-scan en/of bronchoscopie nodig. Als de oorzaak in het keel-, neus- of oorgebied (KNO) of in de maag ligt verwijzen de artsen u zo nodig door naar de KNO-arts of naar de Maag-, Darm-, Leverarts (MDL).

Praktische informatie