Het behandelprogramma Parkinson richt zich op volwassenen die behandeld worden voor de ziekte van Parkinson. Ook bij volwassenen met atypische parkinsonismen kan dit behandelprogramma worden toegepast. Dan zijn individuele aanpassingen nodig.

U krijgt te maken met verschillende disciplines, die samen met u kijken naar uw huidige mogelijkheden in het dagelijks leven. Het programma kan bestaan uit fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk, logopedie en psychologie.

Doel
Het doel van het programma is dat u in uw dagelijks leven beter kunt functioneren, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Aandachtspunten zijn vergroten van het zelfstandig functioneren, beter leren omgaan met de klachten en accepteren van de huidige situatie.

Behandeling
Het behandelprogramma bestaat uit individuele behandelingen en/of groepsbehandelingen.

 1. Individueel
  Na een intake bij de revalidatiearts wordt bepaald bij welke therapieën u een intake krijgt. Bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk, logopedie en psychologie. Na het inventariseren van uw hulpvragen wordt een behandelplan opgesteld. De therapeuten hebben regelmatig onderling overleg om uw revalidatie zo optimaal mogelijk en op maat vorm te geven.
 2. Groep
  Het groepsprogramma Parkinson duurt 6 weken en bestaat uit verschillende onderdelen. Het biedt u en uw partner/naaste handvatten om beter met de klachten om te gaan die bij Parkinson horen.

Groepsprogramma
Gedurende 6 weken worden verschillende aspecten die bij de ziekte van Parkinson kunnen voorkomen, twee keer per week voorgelicht. Denk aan onderwerpen als arm- handfunctie & schrijven, bewegingsstrategieën en transfers, cognitie, lopen, balans & valpreventie, communicatie, hulpmiddelen & aanpassingen, dagelijkse activiteiten, voeding, ontspanning & vrije tijd, slikproblemen. Daarnaast maakt u kennis met de Parkinson-verpleegkundige.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Voorlichting
  Tweemaal per week (maandagmiddag en woensdagochtend) is er een voorlichtingsbijeenkomst voor alle revalidanten en hun partners en/of naasten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie gegeven over diverse (praktische) aspecten van Parkinson en worden tips gegeven hoe hiermee om te gaan.
 • Sport en bewegen
  Samen met de andere revalidanten van de voorlichtingsgroep sport u eenmaal per week, aansluitend aan de voorlichtingsbijeenkomst. Het doel is het onderhouden van de beweeglijkheid, kracht en conditie én daarnaast plezier te houden of weer terug te vinden in het bewegen.
 • Ik-module
  Door middel van groepsgesprekken en oefeningen wordt ingegaan op het veranderde zelfbeeld en wat dit voor u betekent in de dagelijkse praktijk. Ook wordt aandacht besteed aan verwerking en acceptatie.
 • Naasten-bijeenkomsten
  Een ziekte als Parkinson heb je nooit alleen. Ook de mensen in uw naaste omgeving hebben dagelijks te maken met de gevolgen van de ziekte van Parkinson; de ziekte heeft eveneens invloed op hun leven. In drie bijeenkomsten komen de naasten van de deelnemers (partners, kinderen, goede vrienden, mantelzorgers) bij elkaar om hun ervaringen te delen.

Praktische informatie

Aanmelding
Via uw specialist (neuroloog of huisarts) kunt u een verwijzing krijgen voor de revalidatiearts. Nadat u een afspraak heeft gemaakt bij het secretariaat van de polikliniek Revalidatie, bekijkt de revalidatiearts uw medische gegevens en kunt u aangemeld worden voor het behandelprogramma Parkinson.

Rooster en roosterwijzigingen
Elke week ontvangt u thuis het rooster voor de komende week. In dit rooster staan al uw afspraken met de behandelaren en de revalidatiearts. Wij houden hierbij zoveel mogelijk rekening met uw wensen.

Melden
Als u een afspraak heeft bij de revalidatiearts, dan meldt u zich bij aankomst bij het secretariaat.
U hoeft zich niet te melden als u een afspraak heeft met een behandelaar. U kunt dan plaatsnemen in de wachtkamer, waar de behandelaar u ophaalt.

Afmelden
Wij gaan ervan uit dat u gedurende het programma bij iedere afspraak aanwezig bent. Geef uw afwezigheid – bijvoorbeeld tijdens vakanties – 2 weken van tevoren door aan het secretariaat.
Als u een keer onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, is het van belang om dit tijdig te melden, minimaal 24 uur van tevoren. U kunt dit doorgeven aan het secretariaat van de polikliniek Revalidatie.

Stopzetten behandeling
Wanneer u twee keer zonder af te melden niet op een afspraak verschenen bent, zijn wij genoodzaakt uw behandeling voorlopig stop te zetten. Voordat u de behandeling weer kunt voortzetten, verzoeken wij u dan eerst een afspraak te maken bij de revalidatiearts.

Niet tevreden? Laat het ons weten
De afdeling Revalidatie wil u díe behandeling en ondersteuning bieden die u wenst. Waar nodig zullen wij de kwaliteit van onze dienstverlening blijven verbeteren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een bepaalde behandeling of over diensten en voorzieningen.

In de folder ‘Niet tevreden? Laat het ons weten!’ leest u meer over het indienen van een klacht of signaal. Deze folder is verkrijgbaar bij het secretariaat van de afdeling Revalidatie en op www.reade.nl.

Specialismen & afdelingen