Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

De radioloog neemt bij dit onderzoek met een biopsienaald een klein stukje weefsel uit de borst voor verder onderzoek. De patholoog onderzoekt dit stukje weefsel om een definitieve uitspraak te doen over de aard van de afwijking. Dit kan een aantal dagen duren. Op uw eerstvolgende afspraak hoort u de uitslag en worden de verdere stappen met u besproken.

Bij de biopsie wordt gebruik gemaakt van echografie of speciale röntgenfoto’s (zie hieronder). Bij iedere vrouw bekijkt de radioloog op welke manier de biopsie het beste kan worden gedaan. De ingreep wordt poliklinisch onder plaatselijke verdoving verricht. Het is aan te raden een goed aansluitende bh te dragen. Door de druk van de bh op het wondje kan een bloeduitstorting beperkt worden. Het is aan te raden u te laten begeleiden of te laten ophalen.

Biopsie met behulp van echografie
U ligt op uw rug op een onderzoekstafel. De te biopteren plaats wordt door de radioloog eerst nauwkeurig bepaald. De radioloog verdooft de huid en maakt een klein sneetje in de huid, waardoor de bioptnaald wordt ingebracht. Op het moment dat het biopt wordt genomen, hoort u een klik. Deze klik wordt veroorzaakt door het apparaat waarmee het biopt wordt genomen. Er worden minimaal twee biopten genomen. De radioloog bepaalt of het nodig is om direct na het biopt een marker achter te laten bij de afwijking zodat deze later altijd gemakkelijk kan worden teruggevonden. Deze marker is van titanium en kan zonder bijwerkingen in de borst achterblijven. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Stereotactische biopsie
Dit is een biopsie met behulp van speciale röntgenfoto’s. Ter voorbereiding op de biopsie kan het noodzakelijk zijn een extra mammografiefoto te maken. Meldt u zich daarom 10 minuten voor de afgesproken tijd bij de receptie van de afdeling Radiologie. Tijdens het onderzoek ligt u op uw buik op een speciale biopsietafel.

Het is belangrijk dat u langere tijd, ongeveer 30-60 minuten, op uw buik kunt liggen. In de tafel bevindt zich een opening, waar de borst in hangt. De borst wordt tijdens de hele procedure samengedrukt.

De te biopteren plaats wordt eerst nauwkeurig bepaald, waarna de huid wordt verdoofd. De radioloog maakt vervolgens een klein sneetje in de huid, waardoor de bioptnaald wordt ingebracht. Er worden meerdere biopten genomen. De biopten worden ter controle gefotografeerd. Het kan mogelijk zijn dat daarna nog extra biopten genomen moeten worden. Na het nemen van de biopten wordt meestal een marker ingebracht. Zo kan men altijd zien op welke plek de biopten genomen zijn. Deze marker is van titanium en kan zonder bijwerkingen in de borst achterblijven.
Tijdens het onderzoek worden meerdere keren controlefoto’s gemaakt. Het gehele onderzoek duurt 45-60 minuten.

Na het onderzoek
Na het onderzoek wordt de plaats van de biopsie afgedekt met een hechtpleister. De hechtpleisters blijven ongeveer 3 dagen zitten. Als ze (eerder) loslaten, is het niet nodig deze te vervangen. Het is raadzaam om de eerste 24 uur na de biopsie de borst niet nat te maken, niet te sporten en geen intensieve arbeid te verrichten.
De patholoog die het weefsel onderzoekt, geeft de uitslag door aan uw behandelend arts. Van hem of haar krijgt u vervolgens de uitslag op uw eerstvolgende afspraak.

Zwangerschap
Het is in het algemeen ongewenst dat een röntgenonderzoek wordt uitgevoerd tijdens de eerste 3 maanden van een zwangerschap of wanneer er mogelijk sprake is van een zwangerschap. Als u zwanger bent, wilt u dit dan melden aan uw behandelend arts of aan de röntgenlaborant?

Géén bodylotion of crème
Wij verzoeken u op de dag van het onderzoek géén bodylotion of andere crèmes te gebruiken. Dit bemoeilijkt het maken van foto’s en het onderzoek.

Pijnlijke borsten
Als u pijnlijke borsten heeft, helpt het wanneer u ongeveer 1 uur voor het onderzoek twee tabletten paracetamol van 500 mg inneemt (géén aspirine!).

Afspraak
Voor u is een bepaalde tijd gereserveerd. Bent u niet in staat de gemaakte afspraak na te komen, geef dit dan minimaal 24 uur van tevoren door aan de afdeling.

Bereikbaarheid
Als u na thuiskomst nog vragen heeft of onverwachte problemen krijgt, dan kunt u altijd tijdens kantooruren naar de onderstaande nummers bellen.

Ziekenhuis Amstelland
Telefoonnummer polikliniek Chirurgie: 020 – 755 7014
Telefoonnummer afdeling Radiologie: 020 – 755 7078

Buiten kantooruren neemt u contact op met de receptie van Ziekenhuis Amstelland en vraagt u naar het dienstdoende avond- of nachthoofd, telefoonnummer 020 – 755 7000.

Specialismen & afdelingen