Veel mensen krijgen in hun leven last van nierstenen. Nierstenen geven vaak pijnklachten. Een steen in nier of urineleider wordt met een niersteenvergruizer verwijderd. Een niersteenvergruizer is een apparaat waarbij middels schokgolven energie wordt opgewekt, die in uw lichaam worden voortgeleid en geconcentreerd in één punt, de steen.

Wat is een niersteenvergruizer?
Nierstenen kunnen behandeld worden met een niersteenvergruizer. Een niersteenvergruizer is een apparaat waarmee door middel van schokgolven energie wordt opgewekt. Deze energie wordt geconcentreerd op de plaats van de niersteen. Hierdoor wordt deze vergruisd tot zeer kleine stukjes. Deze kleine stukjes steen kunt u via de natuurlijke weg uitplassen.

Voorbereiding
Op de polikliniek Urologie heeft u een afspraak gekregen voor het vergruizen van een of meerdere nierstenen.

Als u bloedverdunners gebruikt, dient u deze te stoppen:

  • Ascal, Aspro, Chefarine, APC, Plavix, Acetylsalicylzuur: 7 dagen van tevoren.
  • Sintrommitis, acenocoumarol: 3 dagen van tevoren.
  • Marcoumar, Fenprocoumon: 5 dagen van tevoren.

Drie dagen na de behandeling kunt u weer met de bloedverdunners beginnen. Doe dit in overleg met de Trombosedienst als u daar onder controle bent.

Wat neemt u mee:

  • Een ruimvallend T-shirt dat u (samen met uw ondergoed) aan kunt tijdens de behandeling.
  • Uw identiteitsbewijs en het polisblad van uw ziektekostenverzekering (let op: alleen uw verzekeringspasje is niet voldoende!).
  • Eventueel een smartphone, iPod of MP3-speler om tijdens de behandeling naar te luisteren.

Dag van behandeling
De behandeling vindt plaats in:

BovenIJ Ziekenhuis
Statenjachtstraat 1
1034 CS Amsterdam
telefoonnummer: 020 – 634 6346

Een half uur vóór aanvang van behandeling meldt u zich op de afdeling Dagbehandeling op de tweede etage, afdeling 2 west.

De verpleegkundige meet uw bloeddruk en polsslag, ook neemt zij een korte vragenlijst met u door. U krijgt twee zetpillen tegen de pijn. Als de pijnstilling is ingewerkt, begeleidt de verpleegkundige u naar de niersteenvergruizer.

De behandeling
Gedurende de behandeling ligt u op een onderzoekstafel, waarin een schokgolfelement apparaat is ingebouwd. Om de schokgolven goed tot aan de steen te kunnen geleiden, wordt er gel op uw buik en rug aangebracht. Van de schokgolven voelt u weinig, maar soms kunt u door het bewegen van de steen wat tintelingen of lichte pijn voelen. De niersteenvergruizer produceert zachte tikken.

Voor en tijdens de behandeling worden röntgenfoto’s gemaakt van de niersteen. Tijdens het richten van de schokgolven en de handeling zelf moet u zo stil mogelijk blijven liggen; anders verandert de ligging van de steen ten opzichte van de schokgolvenbundel. Als er iets is, steekt u dan even uw hand op. Dan komen wij naar u toe.

Duur
De behandeling duurt ongeveer een half uur. De uroloog is op de achtergrond aanwezig en kan, indien nodig, worden opgeroepen.

Na de behandeling
Na de behandeling gaat u terug naar de zaal van de dagbehandeling. U blijft hier nog korte tijd om te kijken of alles goed gaat. Als u zich goed voelt en weer bijgekomen bent van de ingreep, mag u naar huis.

Wat kunt u na afloop verwachten
Het steengruis daalt af in de urinewegen, waarna u het gruis kunt uitplassen. Vaak is het gruis zo fijn dat u het niet ziet of merkt. De eerste keren dat u plast, kan er wat bloed en/of gruis bij de urine zitten. U hoeft daar niet van te schrikken! Alleen grotere stukjes gruis kunnen een enkele keer pijn veroorzaken. Zo nodig kunt u een zetpil tegen de pijn nemen, bijvoorbeeld diclofenac. U krijgt hiervoor een recept mee. Deze grotere stukjes gruis kunt u opvangen en inleveren op de polikliniek Urologie.

Door de schokgolven kan de huid beschadigen. Er kan een blauwe en gevoelige plek ontstaan. Deze plek zal na 1-2 weken vanzelf verdwijnen.

Wanneer contact opnemen?

  • Bij koorts (temperatuur hoger dan 38,5° en langer dan 24 uur).
  • Bij koude rillingen.
  • Bij pijnaanvallen.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Urologie via telefoonnummer 020 – 755 7038. Buiten kantoortijden (16.30-22.00 uur) belt u naar de Spoedeisende Hulp (020 – 755 6282) of naar de receptie van Ziekenhuis Amstelland (020 – 755 7000).

Nazorg en controle
Na de behandeling wordt voor u een controle afspraak gemaakt bij uw behandelend uroloog. Deze zal 2 à 3 weken na de niersteenvergruizing plaatsvinden. Het effect van de behandeling zal gecontroleerd worden met een röntgenfoto.

Resultaat
De behandeling is meestal effectief, maar niet alle stenen kunnen met de niersteenvergruizer vergruisd worden. Bepaalde nierstenen zijn te hard, te groot of liggen op een voor de niersteenvergruizer ongunstige plaats. Soms zijn meerdere behandelingen nodig om de steen te verwijderen.

Verhinderd?
Bent u onverwachts verhinderd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie (020 – 755 7038). In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Heeft u nog vragen?
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie
(020 – 755 7038). Deze folder betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijziging aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog met u worden besproken.

Specialismen & afdelingen