In Ziekenhuis Amstelland wordt veel aandacht besteed aan de behandeling van borstproblemen. Een team van specialisten staat klaar voor diagnostisering, gespecialiseerde behandeling en intensieve begeleiding. 1 Op de 7 vrouwen krijgt borstkanker, waarvan 80 procent boven de 50 jaar is. In Ziekenhuis Amstelland kunt u binnen 48 uur terecht voor onderzoek wanneer bij u een verdenking van borstkanker is aangetoond.

Wanneer bij u een mogelijke onregelmatigheid in de borst wordt gevonden, dan wordt u door de huisarts doorverwezen naar het ziekenhuis. In Ziekenhuis Amstelland kunt u binnen 48 uur terecht. U wordt dan eerst gezien door de radioloog, waarvoor u een afspraak maakt bij de afdeling Radiologie. Als na onderzoek blijkt dat alles in orde is, kunt u gerustgesteld naar huis en wordt u terugverwezen naar de huisarts. Als blijkt dat verder onderzoek nodig is, wordt u doorverwezen naar de mammapoli. U krijgt bij ons de juiste zorg op de juiste plek.

Alles op één dag

Wanneer er wél een afwijking wordt gezien, die extra onderzoek vraagt, hoeft dat niet per se borstkanker te zijn. Maar het is dan wel iets waar een chirurg naar moet kijken. Op dat moment komt u pas in het ziekenhuis onder behandeling. Er wordt dan direct een uitgebreider onderzoek gedaan en u wordt goed geïnformeerd.

Borstzelfonderzoek

Ben je jonger dan 50 jaar, dan is het belangrijk om zelf je borsten goed te controleren. Het is niet nodig om dat elke dag te doen, maar het is wel belangrijk dat je je eigen borsten goed kent en regelmatig een blik werpt in de spiegel. Doe je armen omhoog en kijk of je borsten symmetrisch bewegen en geen gekke verkleuringen of kuiltjes hebben. Radioloog Voogt: ‘Veel vrouwen voelen het zelfs: “Een raar gevoel in mijn borst. Het is niet de borst zoals ik hem ken.” Dat nemen wij heel serieus. Als vrouw ken je je borsten al je hele leven. Als je iets voelt of ziet wat je niet vertrouwt, kun je altijd terecht bij de huisarts, ongeacht je leeftijd. Vaak kunnen we iemand direct geruststellen. Dat is fijn, want dan kan iemand weer rustig slapen. Die zorg nemen wij dan graag weg.’

Levensreddende informatie

‘Laat je niet afschrikken door verhalen die je hoort over de mammografie. Het is een vervelend onderzoek, maar het is maar kort en het is echt het beste onderzoek dat we hebben voor screening. Het levert levensreddende informatie. We horen vaak achteraf dat het meeviel, dus laat het geen reden zijn om het onderzoek niet te doen. Onze collega’s doen er alles aan om het onderzoek zo goed mogelijk te begeleiden. Vanaf begin maart staat bij ons een nieuwe mammograaf en dat is echt de meest ontwikkelde en verfijnde mammograaf die er is.’

Bevolkingsonderzoek Borstkanker ‘de bus’ in regio Amstelveen

Alle vrouwen die ingezetene in Nederland zijn in de leeftijdscategorie van 50 tot 75 jaar ontvangen een oproep om deel te nemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Dit om borstkanker vroegtijdig op te sporen waardoor de kans op een succesvolle behandeling groter is.

Afspraak op de mammapoli na radiologie

Wanneer u bent doorverwezen door de afdeling Radiologie naar de Mammapolikliniek van ons ziekenhuis, dan is er mogelijk bij u, naast een mammografie en een echo, ook een stukje weefsel (biopsie) uit de borst(en) genomen. U wordt dan diezelfde dag of de dag erna gebeld door de mammapoli om een afspraak te plannen.

Tijdens dit gesprek wordt tevens aanvullende informatie aan u gevraagd over uw specifieke klacht, maar ook over uw algemene gezondheid, medicatiegebruik en aandoeningen die in de familie voorkomen. U krijgt een vervolgafspraak op de mammapoli waarbij alle uitslagen met u worden besproken zodra deze bekend zijn.

Voorafgaand aan dit bezoek worden alle uitslagen besproken binnen het mammateam tijdens een Multidisciplinair Overleg (MDO). Dit overleg vindt twee keer per week plaats op maandag en donderdag.

Het mammateam bestaat uit de volgende specialisten

  • Mammachirurg en Physician Assistant
  • Mammacare verpleegkundige
  • Mammaradioloog
  • Internist-oncoloog
  • Patholoog
  • Radiotherapeut
  • Plastisch chirurg

Uit dit overleg komt een (behandel)advies. Dit wordt met u besproken tijdens uw afspraak op de mammapoli. Het is mogelijk dat er naar aanleiding van het MDO nog aanvullend onderzoek nodig is (bv aanvullende echo of MRI). Soms kan dit aansluitend aan uw afspraak plaatsvinden, zoals voor een echo.

Voor een MRI-onderzoek krijgt u een aparte afspraak. De uitslagen van de aanvullende onderzoeken worden opnieuw in het MDO besproken. Hierna krijgt u weer een afspraak op de mammapoli.  

Icoon Afspraak maken

De huisarts verwijst u door voor verder onderzoek. U hoeft niet zelf te bellen voor een afspraak. U wordt binnen 48 uur gebeld door de afdeling radiologie voor een afspraak. Deze afspraak kan op heel korte termijn plaats vinden.

Icoon Mijn ZHA

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Icoon Bereikbaarheid

Als u na thuiskomst nog vragen heeft of onverwachte problemen krijgt, dan kunt u tijdens kantooruren naar de onderstaande nummers bellen.

  • Polikliniek Chirurgie: 020 755 7014
  • Radiologie: 020 755 7078

Buiten kantooruren neemt u contact op met de receptie van Ziekenhuis Amstelland en vraagt u naar het dienstdoende avond- of nachthoofd, telefoonnummer 020 755 7000.