Met gebruik van een microscoop kan de kno-arts het kapotte gedeelte van de gehoorbeenketen repareren. Hiervoor wordt meestal gebruikgemaakt van een titaniumprothese of gehoorbeencement.

Door een trauma of een acute of chronische ontsteking van het middenoor kan beschadiging zijn opgetreden van zowel het trommelvlies als de gehoorbeenketen. De minuscule gehoorbeentjes kunnen voor een deel door de ontsteking worden weggevreten of kapot zijn gegaan door het trauma. De gehoorbeentjes vormen dan geen keten meer en kunnen het geluid niet meer van het trommelvlies naar het slakkenhuis brengen. Bij een middenooroperatie repareert de kno-arts de gehoorbeenketen weer. Soms wordt dit gecombineerd met het sluiten van een gaatje in het trommelvlies.

Operatietechniek
De operatie vindt plaats onder algehele narcose. De kno-arts kan het middenoor bereiken via de gehoorgang of via een snee achter het oor. Met gebruik van een microscoop kan de kno-arts het kapotte gedeelte van de gehoorbeenketen repareren. Hiervoor wordt meestal gebruikgemaakt van een titaniumprothese of gehoorbeencement.

Risico’s
Gehoor
Bij elke ooroperatie is er een risico op blijvend gehoorverlies door schade van het slakkenhuis. Dit risico is heel klein. Bij het opruimen van de ontsteking en door het schoonmaken van de gehoorbeentjes kan een beschadiging van het slakkenhuis optreden. Het hierdoor ontstane gehoorverlies kan ernstig zijn en blijvend zijn.

Evenwicht
Omdat het evenwichtsorgaan in het operatiegebied ligt, kunnen evenwichtsstoornissen optreden. Het risico hierop is heel klein. De evenwichtsstoornissen verdwijnen meestal langzaam in de loop van de tijd.

Na de operatie
Dag 1:
In principe gaat u dezelfde dag naar huis, tenzij anders is afgesproken of als u erg duizelig bent. Soms is een hoofdverband aangelegd. Dit verband mag de dag na de operatie verwijderd worden; dit kunt u zelf doen. Het is normaal als er nog wat bloed uit het oor lekt na de operatie. Het gaas in de gehoorgang blijft zitten. Bij pijn mag u 4 keer per dag 1000 mg paracetamol innemen.

Week 1: Er zit nog een gaas in de gehoorgang. Uw oor mag niet nat worden. Douchen mag wel, maar met een kopje op het oor.
Na 1 week mag u zelf de oortampon verwijderen. U kunt er gewoon aan trekken. Dat kan vervelend voelen maar er kan niets misgaan. Na het verwijderen van de oortampon moet u nog een week het oor met antibiotica oordruppels druppelen, hiervoor zult u een recept krijgen na de operatie.

U mag lopen en fietsen, maar geen dingen doen waarvan u een rood hoofd en druk op het oor krijgt. U mag alles eten en drinken. Het gehoor zal nog wel enkele weken verminderd zijn, en u kunt geknars en gebubbel horen. De hechtingen zullen vanzelf oplossen.

Week 4: Na 4 weken mag u weer tillen, vliegen en sporten. Het oor mag nu ook weer nat worden.

Week 8: Bij uw kno-arts vindt controle met een gehoortest plaats.

Vragen
Het kan zijn dat u ondanks de uitleg van uw arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met uw kno-arts en om meer uitleg te vragen.

Deze tekst is tot stand gekomen door de Nederlandse Vereniging voor KNO en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.

Specialismen & afdelingen