Bij een punctie of biopsie wordt een beetje vocht of een klein stukje weefsel weggenomen voor laboratoriumonderzoek. Dit gebeurt via een dunne naald die weefsel of vocht opzuigt uit bijvoorbeeld een vochtophoping of tumor. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie.

Voorbereiding

Voor het nemen van een biopt of voor een punctie met behulp van een CT-scan of echografie is geen speciale voorbereiding nodig. Behalve bij een biopsie of punctie van de lever. Hiervoor moet u 4 uur van tevoren nuchter zijn. Dit betekent dat u niet meer mag eten, drinken en roken. Eventuele medicijnen kunt u innemen met een beetje water.

Onderzoek

Afhankelijk van de plaats en de aard van de afwijking bepaalt de radioloog of het onderzoek in de CT-scan of in de echokamer plaatsvindt. Eerst wordt de plaats waar de punctie of het biopt genomen moet worden nauwkeurig bepaald. De radioloog verdooft zo nodig de plek waar geprikt wordt. Via een holle naald wordt een kleine hoeveelheid vocht of weefsel opgezogen. Dit gaat voor onderzoek naar het laboratorium.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Nazorg

Als u poliklinisch bent bespreekt uw behandelend arts met u of u na de punctie / biopsie nog een paar uur ter observatie opgenomen wordt op een verpleegafdeling.

Belangrijk

Mocht u zwanger zijn, of denken zwanger te kunnen zijn, meldt u dit dan voor het onderzoek aan uw behandelend arts of de radiodiagnostisch laborant.

De uitslag

U krijgt de laboratoriumuitslag via uw behandelend arts.

 

Specialismen & afdelingen