Patiënten met een ziekte die via handen, ontlasting, urine, huid of wondvocht (via ‘contact’) kan worden overgedragen, worden volgens contactisolatie verpleegd. Dit om besmetting van anderen te voorkomen.

Isolatiemaatregelen

 • Om te voorkomen dat bacteriën zich verspreiden naar andere patiënten in het ziekenhuis worden er bij u contactisolatiemaatregelen getroffen.
 • Zorgmedewerkers dragen handschoenen en bij lichamelijke verzorging en onderzoek ook een schort.
 • Bij contactisolatie wordt u over het algemeen op een eenpersoonskamer verpleegd.
 • U wordt gevraagd de kamer niet te verlaten tenzij er een medische noodzaak is, bijvoorbeeld onderzoek dat niet op uw kamer uitgevoerd kan worden.
 • De deur van de kamer mag open blijven.
 • Aan de buitenkant van de deur wordt een isolatiekaart opgehangen waarop het type van isolatie is aangegeven (in dit geval ‘contactisolatie’). Indien verpleging op een meerpersoonskamer plaatsvindt, wordt de isolatiekaart op het bed opgehangen.

Bezoek
Kinderen mogen op bezoek komen onder begeleiding en als ze zich aan de algemeen geldende regels voor bezoekers kunnen houden.

Voor alle bezoekers geldt:

 • Eerst melden bij de verpleging, zij leggen de isolatieregels uit.
 • Bezoekers hoeven geen handschoenen of schort te dragen als zij u bezoeken.
 • Als een bezoeker in de zorg werkzaam is, wordt hij/zij verzocht de eventueel aanvullende instructies van de verpleegkundige te volgen.
 • Bij het verlaten van de kamer worden handen met handalcohol ingewreven of met zeep gewassen.
 • Uw bezoekers worden verzocht om zo min mogelijk naar andere vertrekken van het ziekenhuis te gaan.
 • Als uw bezoek ook een andere patiënt gaat bezoeken die in het ziekenhuis ligt, moeten zij eerst deze patiënt bezoeken voordat zij naar u toe komen.

Als bezoekers de regels naleven, hoeven zij zich geen zorgen te maken over verspreiding.

Afnemen kweekmaterialen
Tijdens uw opname in het ziekenhuis worden er mogelijk kweken bij u afgenomen. Als dit noodzakelijk is zal de verpleegkundige u hierover informeren. Als u weer thuis bent of op een controlebezoek op de polikliniek komt, kan het zijn dat u wordt gevraagd om nog enkele kweken in te leveren of af te laten nemen.

Vervoer
Als u voor onderzoek of behandeling naar een andere afdeling moet, wordt de afdeling waar u heen gaat vooraf gewaarschuwd. De afspraak wordt zoveel mogelijk aan het einde van de dag gepland. U draagt tijdens het vervoer schone kleding en schoon beddengoed. De ontvangende afdeling neemt dezelfde isolatiemaatregelen als de afdeling waar u verblijft.

Kleding, linnen- en serviesgoed
Op de isolatiekamer draagt u eigen kleding, die thuis op 60°C kan worden gewassen. Voor linnengoed en serviesgoed hoeven geen bijzondere maatregelen te worden genomen.

Maatregelen thuis
Voor thuis gelden de normale hygiënemaatregelen voor u en uw huisgenoten: de handen goed wassen met water en zeep na het toiletbezoek en voor het bereiden van maaltijden.

Als u nog vragen heeft, kunt u daarvoor terecht bij de verpleegkundige van de afdeling.