Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

Bij een septumcorrectie wordt het neustussenschot inwendig rechtgezet. Er zijn dus geen zichtbare littekens te verwachten. Bij de operatie worden het kraakbeen en het bot van het neustussenschot vrij gelegd via een klein sneetje binnenin de neus.

De functie van de neus kan op veel manieren worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door een verkoudheid, zoals die bij iedereen wel eens voorkomt, of door een allergie (overgevoeligheid). Stoornissen in de functie van de neus kunnen vaak verergerd worden door een afwijkende inwendige vorm van de neus. Het meest voorkomend is een scheefstand van het neustussenschot, dat de neushelften van elkaar scheidt. Deze afwijkende vorm van het neustussenschot komt zeer vaak voor en kan leiden tot een grote reeks klachten, zoals een gevoel van verstopping of een gestoorde ademhaling. Ook kunnen de neusschelpen te groot zijn. Dit kan klachten van neusobstructie geven.

Wat houdt de operatie in?
Bij een septumcorrectie wordt het neustussenschot inwendig rechtgezet. Er zijn dus geen zichtbare littekens te verwachten. Bij de operatie worden het kraakbeen en het bot van het neustussenschot vrij gelegd via een klein sneetje binnenin de neus. Hierna wordt het tussenschot rechtgezet, dat wil zeggen: uitstekende stukken worden verwijderd, kromme delen worden rechtgemaakt etc.
In principe brengt de KNO-arts geen tampons in de neus in, als dit wel het geval is zullen deze na 1-2 dagen worden verwijderd. Daarna kunt u weer door de neus ademen.

Combinatie met neusschelpverkleining
De septumcorrectie wordt soms gecombineerd met een verkleining van de neusschelpen. Uw arts zal van tevoren aangeven of dit bij u zal worden gedaan.
In de twee neusholtes bevinden zich zes neusschelpen (drie aan beide kanten), het verwarmingssysteem van de neus. De bekleding van de onderste neusschelpen is soms relatief te groot. Als de neusdoorgankelijkheid hierdoor wordt verstoord, kan de KNO-arts adviseren de neusschelp(en) te verkleinen. Bij deze operatie ontstaan geen littekens aan de buitenkant van de neus.

Meestal wordt gekozen voor thermotherapie (warmtebehandeling) van het slijmvlies van de neusschelp(en) door op meerdere plaatsen een dun naaldje in de neusschelp te prikken. Het slijmvlies van de neusschelp wordt hiermee verhit (tot boven 60°C), waarna het slijmvlies verschrompelt en in volume afneemt.
Het is ook mogelijk dat de KNO-arts adviseert om met een schaar, in de lengterichting, een strook neusschelpslijmvlies met neusschelpbot te verwijderen (conchotomie).

Hoe wordt u verdoofd?
Een septumcorrectie met eventuele neusschelpverkleining wordt verricht onder narcose (algehele verdoving). Hierbij wordt u door de anesthesist in slaap gebracht en wordt u pas wakker, wanneer de operatie achter de rug is.

Na de operatie
Na het eventueel verwijderen van de neustampons is het belangrijk de neus frequent te reinigen met behulp van een zogenaamde neusdouche, met zout water in de concentratie die de neus zelf aanmaakt: 9 gram zout op een liter. U kunt van uw arts instructies krijgen over hoe u dit het beste kunt doen. Daarbij krijgt de folder ‘Spoelen van de neus met zout water’ mee.
Daarnaast is het advies de neus niet te snuiten gedurende 4-6 weken na de operatie. Het is verstandig de eerste week geen druk op het hoofd uit te oefenen; dit betekent dat u rustig aan doet en het liefst niet sport. Het herstel van de operatie duurt over het algemeen 1-2 weken.
De pijn na de operatie is meestal gering en goed met pijnstillers te bestrijden. In de neus en omgeving kan een dof gevoel optreden, omdat kleine zenuwen zijn uitgeschakeld. Dit verdwijnt vanzelf; het normale gevoel komt terug binnen enkele weken tot maanden.
Wij vragen u om contact met ons op te nemen als u koorts (38,5°C of hoger) of een kloppende pijn in de neus ontwikkelt. Er kan dan sprake zijn van een bloeduitstorting die snel ontlast moet worden.

Is er een kans op complicaties?
Bij iedere operatie, ook een neusoperatie, is er sprake van enig risico. Er kan bijvoorbeeld een nabloeding optreden of een infectie. Een (lang bestaande) infectie kan leiden tot aantasting van het kraakbeen van het neustussenschot. Zo kan een inzakking van de neus (zadelneus) of een gat in het tussenschot ontstaan. Dergelijke complicaties zijn echter zeldzaam en goed behandelbaar in een vroeg stadium. Door vroege behandeling wordt voorkomen dat het kraakbeen wordt aangetast. In de praktijk zijn complicaties bij een neusoperatie zeer zeldzaam.

Welk resultaat kunt u verwachten?
Over het resultaat is niet zonder meer een uitspraak te doen, omdat er veel verschillende redenen bestaan voor het verrichten van een operatie aan de neus. Uw KNO-arts zal zo zorgvuldig mogelijk proberen te schatten hoe groot in uw geval de kans is op afname van de klachten. Ook het (geringe) risico van complicaties zal hierbij worden meegewogen.

Vragen
Het kan zijn dat u ondanks de uitleg van uw arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wil. Aarzel dan niet contact op te nemen met uw kno-arts en om nadere uitleg te vragen.

Deze tekst is tot stand gekomen door de Nederlandse Vereniging voor KNO en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.

Specialismen & afdelingen