Een koortsstuip ontstaat door het snel oplopen van de lichaamstemperatuur. Hierdoor krijgt uw kind trekkingen in beide armen en benen, moeite met slikken en doorademen. Daarnaast zijn kinderen vaak niet aanspreekbaar. Een koortsstuip komt vrij veel voor bij kinderen tot ongeveer 5 jaar. Een aanval van stuipen bij koorts duurt meestal enkele minuten tot een kwartier.
Voor veel ouders is het beangstigend om hun kind zo te zien. Maar uw kind houdt er lichamelijk en geestelijk niets aan over.

Wat kunt u doen bij koorts?

  • Uw kind niet te warm kleden.
  • Bij koorts geen dekens gebruiken; alleen een laken is voldoende.
  • Uw kind wassen met lauw water, zodat het afkoelt.
  • Uw kind veel laten drinken.

Als uw kind toch een koortsstuip krijgt

  • Tref maatregelen zoals hierboven beschreven.
  • Probeer vooral rustig te blijven.
  • Leg uw kind op de zij of op de buik op een kussen. Niet op de rug, omdat het zou zich kunnen verslikken bij eventueel braken.
  • Bel de huisarts.
  • Als de huisarts niet kan komen, bel dan 112.

Ongeveer 1 op de 3 kinderen krijgt in een volgende koortsperiode nog een aanval. Wanneer uw kind regelmatig last van koortsstuipen heeft, dan kan de behandelend arts hier medicijnen voor voorschrijven of doorverwijzen naar de specialist.

Vragen of problemen
Als u na thuiskomst nog vragen heeft of als uw kind onverwachte klachten krijgt, dan kunt u tussen 08:00 en 22:00 uur bellen met de Spoedeisende Hulp (telefoonnummer  020 – 755 6560).

Buiten deze tijd belt u met de Spoedeisende Hulp van het VUmc.

Met vragen kunt u ook terecht bij uw huisarts.

Specialismen & afdelingen