Bij opname op de Intensive Care kan het voorkomen dat de werking van de nieren tijdelijk wordt overgenomen door een apparaat. Dit noemen we nierfunctievervangende therapie of dialyse.

 

De werking van de nieren
De nieren hebben veel verschillende functies. Ze verwijderen afvalstoffen, zorgen ervoor dat er precies genoeg vocht en zouten in het lichaam blijven, regelen de bloeddruk en maken hormonen die zorgen voor voldoende rode bloedcellen en sterke botten. De afvalstoffen worden deels via de urine uitgescheiden.

Wanneer nierfunctievervangende therapie?
Door ernstige ziekte kunnen de nieren minder goed functioneren of zelfs helemaal stoppen. Hierdoor hopen vocht en afvalstoffen zich op in het lichaam. Daardoor kunnen andere lichaamsfuncties zoals de ademhaling in gevaar komen. De intensivist (gespecialiseerde arts op de IC) beslist dan om te starten met nierfunctievervangende therapie.

Nierfunctievervangende therapie
Voorafgaan aan de brengt de intensivist een groot infuus in, in een bloedvat in de hals of in de lies. Dit wordt aangesloten op een dialyse-apparaat, waarin zich een kunstnier bevindt. Als het bloed door het apparaat stroomt, wordt het door de kunstnier gefilterd. Het gefilterde bloed stroomt weer terug het lichaam in.

Als uw nieren zelf weer in staat zijn om de afvalstoffen uit te scheiden en de vochtbalans te reguleren, kan de nierfunctievervangende therapie gestopt worden.

De periode van dialyseren kan vooraf moeilijk ingeschat worden.

Wat betekent dit voor de patiënt?
Nierfunctievervangende therapie is niet pijnlijk. Er zijn echter wel beperkingen bij het bewegen en uit bed komen. De intensivecareverpleegkundige zal u adviseren over de mogelijkheden. Ook kan het apparaat regelmatig alarmeren. De verpleegkundige zal hierop reageren en zo nodig actie ondernemen.

Vragen?
Mocht u na aanleiding van deze folder nog vragen hebben, dan zal de verpleegkundige proberen deze zo goed mogelijk te beantwoorden.

Specialismen & afdelingen