Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

Het is belangrijk te beseffen dat ieder kind pijn op een andere, unieke wijze beleeft. De oorzaak van de pijn, eerdere ervaringen en ook het al dan niet ondervinden van steun en vertrouwen spelen hierbij een rol.

Pijn is niet altijd makkelijk te begrijpen. Zeker voor jonge kinderen is het soms moeilijk aan te geven dat zij pijn hebben en waar zij pijn hebben. Hoe een kind reageert op pijn is niet uitsluitend afhankelijk van de oorzaken van pijn (bijvoorbeeld door een operatie of een behandeling ). Ook andere aspecten, zoals de ontwikkelingsfase waarin een kind zich bevindt en de psychische en sociale omstandigheden, kunnen een rol bij de pijnbeleving spelen. Omdat ieder kind pijn op een andere manier ervaart, kunnen we geen verklaringen en aanwijzingen geven voor de specifieke situatie van uw kind. We geven wel een aantal algemene richtlijnen om u op weg te helpen en raden u aan vragen altijd te bespreken met de arts die uw kind behandelt.

Pijn na de operatie

Pijnbestrijding is ook het voorkomen van pijn, daarom krijgt uw kind voor en tijdens de operatie al pijnstilling. Hierdoor heeft uw kind na de operatie al minder pijn. Na de operatie krijgt het kind op gezette tijden, volgens de afspraak van de arts, pijnstilling. Door op vaste tijden pijnstilling te geven, kan de pijn zoveel mogelijk beperkt worden.

Specialismen & afdelingen