Hierbij geven wij uitleg over de verschillende vormen van beeldvorming (mammografie, echografie en MRI) van de borsten zodat u weet wat u te wachten staat bij uw bezoek aan de afdeling Radiologie.

Mammografie

Het onderzoek

Alle vrouwen en mannen vanaf de leeftijd van 30 jaar komen in aanmerking voor een mammografie. Het doel van het onderzoek is het afbeelden van het borstweefsel met behulp van röntgenstralen, het mammogram.  Op het mammogram zoekt de radioloog naar afwijkende structuren. De borst wordt vanuit verschillende richtingen gefotografeerd.
De borst ligt op een röntgenplaat en wordt met enige druk van een compressor stil en vlak gehouden om de foto zo scherp mogelijk te krijgen. Eerst worden van elke borst twee foto’s gemaakt (bij mannen van elke borst één foto). In ons ziekenhuis maken we standaard gebruik van tomosynthese, dat is een techniek waarbij de borst door de computer wordt opgedeeld in plakjes waardoor afwijkingen nog beter opvallen. Indien nodig worden aanvullende foto’s gemaakt of wordt een echo-onderzoek gedaan. De beelden worden direct door de radioloog beoordeeld. Deze geeft de informatie door aan uw behandelend arts van wie u de uitslag krijgt.

Borstprothese

Als u een prothese heeft, meld dit dan voor het onderzoek aan de röntgenlaborant. Ook met een prothese mag de borst samengedrukt worden en kunt u een mammogram ondergaan.

Zwangerschap

Het is in het algemeen ongewenst dat een mammografie wordt uitgevoerd tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap of wanneer er mogelijk sprake is van een zwangerschap. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, wilt u dit dan melden aan uw behandelend arts of aan de röntgenlaborant? Er zal overlegd worden welk onderzoek het beste uitgevoerd kan worden of dat het beter is om een nieuwe afspraak te maken.

Géén bodylotion of crème

Wij verzoeken u op de dag van de mammografie géén bodylotion of crèmes te gebruiken. Dit bemoeilijkt het maken van de foto’s.

Pijnlijke borsten

Als u pijnlijke borsten heeft, helpt het wanneer u ongeveer 1 uur voor het onderzoek twee tabletten paracetamol van 500 mg inneemt.

Echografie

Het onderzoek

Bij vrouwen en mannen onder de 30 jaar met een klacht van de borst wordt gestart met een echografisch onderzoek. Ook als er een voelbare afwijking is of als de radioloog naar aanleiding van het gemaakt mammogram verder naar de borst wil kijken, gebeurt dit met een echografie.
Bij een echografie wordt gebruik van gemaakt van geluidsgolven. Er wordt echogel op de borst aangebracht en met behulp van een echotransducer worden geluidsgolven uitgezonden en weer opgevangen waardoor een afbeelding van de borst zichtbaar wordt op een beeldscherm. Bij dit onderzoek wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstralen. Ook is het onderzoek weinig belastend voor u. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een mammaradioloog.

Als er een afwijking wordt gevonden kan de radioloog op indicatie direct een echogeleid biopt (weefselafname) doen om te onderzoeken wat deze afwijking precies is. Ook zal er bij een afwijking in de borst meestal direct een echo van de lymfeklieren in de oksel worden gemaakt. Als deze vergroot zijn kan de radioloog besluiten ook hier weefsel van af te nemen voor onderzoek.

MRI scan

Het onderzoek

Soms stelt de radioloog de indicatie dat er gedetailleerder onderzoek van de borsten nodig is via een MRI-onderzoek. MRI is een techniek om beelden te maken van de borsten met behulp van een sterk magneetveld en radiogolven. Met behulp hiervan worden in het lichaam signalen opgewekt. De signalen worden door een antenne opgevangen en door een computer in beelden omgezet. Bij dit onderzoek wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstralen. Het onderzoek is voor zover bekend niet schadelijk.

MRI van de borsten

Van tevoren krijgt u een infuus in de arm voor het toedienen van contrastmiddel om afwijkingen in de borst beter zichtbaar te maken. Tijdens de MRI ligt u op uw buik en wordt u in een verlichte tunnel geschoven, die aan voor- en achterzijde open is. U kunt steeds in contact blijven met de laborant via een microfoontje.

Als u eenmaal in de tunnel ligt worden verschillende series opnamen gemaakt, waarbij het apparaat een hard tikkend en/of brommend geluid maakt. Tijdens het onderzoek is het mogelijk muziek te beluisteren. Gedurende het onderzoek moet u proberen zo stil mogelijk te blijven liggen. Het MRI-onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. De uitslag van het MRI-onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Belangrijk

Mensen met magnetische of elektrische hulpmiddelen, bijvoorbeeld een pacemaker, sommige vaatclips in de schedel of een inwendige gehoorprothese, mogen geen MRI-onderzoek ondergaan. Mensen bij wie metalen voorwerpen in het lichaam zijn gebracht (kunstheup, vaatclips, schroeven en heuppennen) wordt dringend verzocht dit voor het onderzoek te melden. De laborant zal u hier ook actief naar vragen.
Voorwerpen als horloges, sleutels, aansteker, hoorapparaten, haarspelden en andere metalen voorwerpen mogen de MRI-ruimte niet in. Dit geldt ook voor creditcards en bankpassen.

Afspraak
Voor u is een bepaalde tijd gereserveerd. Bent u niet in de gelegenheid de gemaakte afspraak na te komen, geef dit dan minimaal 24 uur van tevoren door aan de afdeling Radiologie.

Bereikbaarheid
Als u na thuiskomst nog vragen heeft of onverwachte problemen krijgt, dan kunt u altijd tijdens kantooruren naar de onderstaande nummers bellen.

Ziekenhuis Amstelland
Telefoonnummer polikliniek Chirurgie: 020 – 755 7014
Telefoonnummer afdeling Radiologie: 020 – 755 7078

Buiten kantooruren neemt u contact op met de receptie van Ziekenhuis Amstelland en vraagt u naar het dienstdoende avond- of nachthoofd, telefoonnummer 020 – 755 7000.

Specialismen & afdelingen