De schildwachtklier is het eerste lymfeklierstation waarnaar lymfevocht vanuit de borst naartoe gaat. De eerste lymfeklier (dit kunnen ook meerdere klieren zijn) is tevens de eerste klier waarnaar borstkanker kan uitzaaien. Met behulp van dit onderzoek kan deze schildwachtklier (sentinel node of poortwachterklier) worden opgespoord en weet de chirurg waar de klier zich bevindt. Deze klier zal door de patholoog worden onderzocht.

De voorbereiding
Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Indien u op dezelfde dag geopereerd wordt, dient u de voorbereidingen voor de operatie te volgen.

Draag op de dag van het onderzoek geen sieraden, deze kunnen het onderzoek verstoren. Voor het onderzoek wordt u gevraagd om eventuele kledingstukken waar metaal in zit, uit te doen.

Het onderzoek
Het onderzoek houdt in dat u op één dag twee keer bij ons komt: één keer voor een injectie met een licht radioactieve vloeistof en één keer voor het maken van opnamen.

  • De dag vóór of op de dag van de operatie krijgt u een injectie met een licht radioactieve vloeistof in de betreffende borst(en). Deze vloeistof verspreidt zich via de lymfebanen naar de schildwachtklier in de oksel of in een enkel geval naar de lymfeklieren naast het borstbeen.
  • Na de toediening kunt u de afdeling Nucleaire Geneeskunde verlaten en eventueel naar huis gaan. In de tussentijd is het belangrijk de borst ieder kwartier, gedurende drie minuten, te masseren. Dit bevordert de afvoer van de stof richting de schildwachtklier. Het duurt ongeveer 2 tot 4 uur voordat de radioactieve vloeistof voldoende is opgenomen door de schildwachtklier. Na deze tijd wordt het onderzoek hervat.
  • U ligt tijdens het maken van de opnamen op uw rug met ontbloot bovenlichaam en de armen boven het hoofd op een onderzoeksbed met een camera boven en naast u. Het is zeer belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen.

Soms is het nodig dat er aanvullende 3D opnamen gemaakt worden. Er worden dan opnamen gemaakt terwijl de gammacamera om u heen draait.

Aansluitend wordt een CT scan gemaakt met een lage stralenbelasting. Met behulp van een meetapparaat (probe) wordt de schildwachtklier precies gelokaliseerd. De plaats wordt met een watervaste stift op de huid gemarkeerd. Dit deel van het onderzoek duurt 20 tot 45 minuten; dit is inclusief het maken van aanvullende opnamen.

U kunt na het onderzoek nog douchen, maar u mag niet wrijven over de markeringen.

Melden in het ziekenhuis
U kunt zich op het aangegeven tijdstip melden bij de balie van de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Amstelland. Bent u voor het eerst in Ziekenhuis Amstelland, wilt u zich dan eerst inschrijven. Dat kan bij de inschrijfbalie. De routebeschrijving vanaf de hoofdingang wijst u de weg daarheen.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • Uw verzekeringspas
  • Uw medicatielijst

Iemand meenemen?
U mag iemand meenemen.

Meenemen van kinderen of zwangere vrouwen wordt afgeraden.

Radioactieve vloeistof
Tijdens het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De dosering is zeer gering en heeft geen schadelijke gevolgen voor u of uw omgeving. Echter, bent u zwanger of bestaat de kans dat u zwanger bent, laat dit aan één van onze medewerkers weten.

De toegediende vloeistof verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam, voor een groot deel via de urine. Dit wordt bevorderd door op de dag van het onderzoek veel te drinken (ongeveer 1 liter) en regelmatig uit te plassen.

Reizen
Gaat u binnen vijf dagen na het onderzoek vliegen, wilt u dat aan ons doorgeven. U krijgt dan een vliegbrief mee. De radioactieve stof kan het alarm van een detectiepoortje activeren.

Bent u de afgelopen 3 maanden in een ziekenhuis in het buitenland geweest? Neem telefonisch contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde voordat u voor het onderzoek komt en meldt dit aan een van onze medewerkers.

De uitslag
U krijgt de uitslag van de behandelend specialist. De specialist bespreekt met u het vervolgtraject.

Verhinderd?
Wanneer het onderzoek niet door kan gaan, is het belangrijk om het onderzoek af te zeggen of te verplaatsen. De onderzoeken die uitgevoerd worden op de afdeling Nucleaire Geneeskunde zijn namelijk kostbaar en de radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld. Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan ten minste 24 uur van te voren aan ons doorgeven?

De afdeling Nucleaire Geneeskunde in Ziekenhuis Amstelland werkt nauw samen met het Zaans Medisch Centrum. Het kan zijn dat u voor de beantwoording van een specifieke vraag over Nucleaire Geneeskunde naar dit ziekenhuis wordt doorverwezen.

Specialismen & afdelingen