Bij een Meckels divertikelscintigrafie worden foto’s gemaakt van de buik. Om een eventueel Meckels divertikel zichtbaar te maken krijgt u voor het onderzoek een injectie met een licht radioactieve stof. 

De voorbereiding
Voor dit onderzoek dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u op de dag voorafgaand aan het onderzoek vanaf 24.00 uur niet meer mag eten of drinken. Tevens mag u de drie dagen voorafgaand aan het onderzoek geen maag- en/of darmonderzoeken ondergaan. Zorg dat u makkelijke kleding aan heeft, bij voorkeur zonder metaal en steentjes.

Medicatie
Eventueel gebruik van medicijnen die de darmmotoriek beïnvloeden dient u drie dagen voorafgaand aan het onderzoek te staken.

Cemetidine
Twee dagen voorafgaand aan het onderzoek moet u het medicijn Cemetidine innemen, dit krijgt u van uw behandelend arts.

Het onderzoek
U ligt tijdens het maken van de opnamen op uw rug op een onderzoeksbed met een camera boven en onder u. Het is zeer belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen.

Wanneer u onder de camera ligt, krijgt u via een infuus een licht radioactieve vloeistof toegediend, u merkt verder niets van de toediening van deze vloeistof. Direct na toediening van de radioactieve vloeistof worden de opnamen gestart. Het onderzoek duurt ongeveer 70 minuten.

Melden in het ziekenhuis
U kunt zich op het aangegeven tijdstip melden bij de balie van de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Amstelland. Bent u voor het eerst in Ziekenhuis Amstelland, wilt u zich dan eerst inschrijven. Dat kan bij de inschrijfbalie. De routebeschrijving vanaf de hoofdingang wijst u de weg daarheen.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • Uw verzekeringspas
  • Uw medicatielijst

Iemand meenemen?
U mag iemand meenemen. Echter mag deze persoon in principe niet mee de onderzoekskamers in. Onze afdeling is uitgerust met een eigen wachtkamer, waar deze persoon op u kan wachten.

Meenemen van kinderen of zwangere vrouwen wordt afgeraden.

Radioactieve vloeistof
Tijdens het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De dosering is zeer gering en heeft geen schadelijke gevolgen voor u of uw omgeving. Echter, bent u zwanger of bestaat de kans dat u zwanger bent, laat dit aan één van onze medewerkers weten.

De toegediende vloeistof verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam, voor een groot deel via de urine. Dit wordt bevorderd door op de dag van het onderzoek veel te drinken (ongeveer 1 liter) en regelmatig uit te plassen.

Reizen
Gaat u binnen vijf dagen na het onderzoek vliegen, wilt u dat aan ons doorgeven. U krijgt dan een vliegbrief mee. De radioactieve stof kan het alarm van een detectiepoortje activeren.

Bent u de afgelopen 3 maanden in een ziekenhuis in het buitenland geweest? Neem telefonisch contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde voordat u voor het onderzoek komt en meldt dit aan een van onze medewerkers.

De uitslag
U krijgt de uitslag van de behandelend specialist. De specialist bespreekt met u het vervolgtraject.

Verhinderd?
Wanneer het onderzoek niet door kan gaan, is het belangrijk om het onderzoek af te zeggen of te verplaatsen. De onderzoeken die uitgevoerd worden op de afdeling Nucleaire Geneeskunde zijn namelijk kostbaar en de radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld. Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan ten minste 24 uur van te voren aan ons doorgeven?

Contact
Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde op telefoonnummer:
020-755 7078.

De afdeling Nucleaire Geneeskunde in Ziekenhuis Amstelland werkt nauw samen met het Zaans Medisch Centrum. Het kan zijn dat u voor de beantwoording van een specifieke vraag over Nucleaire Geneeskunde naar dit ziekenhuis wordt doorverwezen.

Wij zijn maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

Specialismen & afdelingen