Bij sarcoidose worden de lymfklieren in de longen om nog onduidelijke reden groot. Ook kan het longweefsel zelf ziek zijn.

Een CT-scan, longfunctieonderzoek en eventueel een bronchoscopie zijn nodig voor de nadere diagnose en eventuele behandeling.

Sarcoïdose is een interstitiele longziekte.

Specialismen & afdelingen