Een breuk van het middenhandsbeentje van de 5e vinger komt het meeste voor.  Hierbij zit de breuk net onder de knokkel, deze breuk wordt ook wel de boksersfractuur genoemd.

 

Breuken in de andere middenhandsbeentjes komen ook voor. Het middenhandsbeentje van de duim wordt anders behandeld. De breuken van de middenhandsbeentjes worden ongeveer voor 4 weken behandeld in een speciaal gips. Doordat de vingers ook in het gips moeten word er een bepaalde stand voor de hand en vingers gehandhaafd. Dit heet de position of protection.

Specialismen & afdelingen