Een RF-facetbehandeling is een behandeling waarbij met behulp van naalden en een elektrisch stroompje de zenuwtjes naar de steungewrichtjes van de wervelkolom (de zogenaamde facetgewrichtjes) worden behandeld. Het doel hiervan is vermindering van de pijn. De behandeling kan plaatsvinden ter hoogte van de nek, borstkast of lage rug. Heeft u klachten die hun oorzaak hebben in de wervelkolom, dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een RF-behandeling. RF staat voor radiofrequente stroom.

Belangrijk om te melden
Neemt u altijd (voor uw volgende behandeling) contact op met de afdeling Pijngeneeskunde als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u deze nog niet heeft besproken met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling:

  • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen
    De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoelang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen.
  • Een (mogelijke) zwangerschap
    Tijdens de behandeling wordt gebruikgemaakt van röntgenstralen. Deze zijn mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind.
  • Suikerziekte
  • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleister.

De dag van de behandeling
De behandeling vindt plaats in de behandelkamers, locatie C 43. Vanaf de hoofdingang volgt u rechts de gele route (31 t/m 50).

U meldt zich op tijd bij de balie van het Behandelcentrum. U kunt plaatsnemen in de wachtruimte.

In verband met het gebruik van röntgenstralen kan een eventuele begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Rekent u op een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer één uur. Uw begeleider kan tijdens uw behandeling gebruikmaken van het restaurant in de hal.

De behandeling
U gaat op een smalle tafel liggen. Afhankelijk van de plaats waar de behandeling wordt gedaan, ligt u op uw buik of uw rug. Onder röntgendoorlichting plaatst de pijnspecialist de naald op de juiste plaats. Vervolgens wordt via de naaldpunt een elektrische teststroompjes toegediend. Door middel van deze behandeling wordt de pijngeleiding vanuit de steungewrichtjes beïnvloed, waardoor in veel gevallen een vermindering van pijn optreedt.

Een RF-facetdenervatie wordt altijd vooraf gegaan door een proefblokkade met een kortwerkend verdovingsmiddel. Indien de proefblokkade een positief effect bereikt, volgt een definitieve behandeling van de facet-gewrichtjes d.m.v. RF-stroom.

De behandeling duurt ongeveer 15 minuten. Na de behandeling wordt u naar de pijnafdeling gebracht. Daar blijft u nog ongeveer een uur onder controle van de verpleegkundige.

Complicaties/bijwerkingen
De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een RF-facetbehandeling optreden:

  • Als een bloedvaatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit veroorzaakt soms pijn.
  • Tijdelijk krachtvermindering in de benen en/of voeten.

Naar huis
Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

Weer thuis
De eerste twee weken na de behandeling kunnen uw pijnklachten verergeren. Dit is van tijdelijke aard. U kunt eventueel pijnstillers innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens de bijsluiter).

Op de prikplaatsen wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden.

Pas na enkele weken kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt. In een aantal gevallen moet de behandeling herhaald worden.

Vragen?
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Pijngeneeskunde (020 – 755 7010).

Specialismen & afdelingen