Het doel van het onderzoek is om het dopaminerge systeem in de hersenen te onderzoeken.

Bij bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson en een aantal aanverwante aandoeningen is de communicatie tussen bepaalde groepen hersencellen (het dopaminerge systeem) verstoord. Dit resulteert in bijvoorbeeld een verstoord bewegingspatroon of in bevingen. De precieze oorzaak van die verstoring bepaalt of het gebruik van bepaalde medicijnen wel of niet zinvol kan zijn. Dit onderzoek helpt de neuroloog bij het stellen van de juiste diagnose.

De voorbereiding
U kunt voor dit onderzoek normaal eten en drinken.
Draag op de dag van het onderzoek geen sieraden rondom het hals/hoofd gebied, deze kunnen het onderzoek verstoren.

Medicatie
Voor dit onderzoek kan het nodig zijn dat u bepaalde medicijnen tijdelijk moet stoppen. In onderstaand schema kunt u lezen welke medicijnen u moet stoppen en hoe lang.
Overige medicatie kunt u gewoon innemen.

Medicatie Duur

 

Innemen jodiumcapsules
Voor het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. Om ervoor te zorgen dat dit niet in de schildklier wordt opgenomen krijgt u van ons een kaliumperchloraat capsule.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit drie delen.

  • U krijgt eerst een tabletje kaliumjodide die u met een beetje water moet innemen. Deze stof zorgt ervoor dat de radioactieve stof die u toegediend krijgt niet in de schildklier wordt
  • Een uur na het innemen van het tabletje krijgt u een injectie met de licht radioactieve vloeistof in een bloedvat. U merkt verder niets van de toediening van deze
  • Na de toediening kunt u de afdeling nucleaire geneeskunde verlaten en eventueel naar huis gaan. In de tussentijd kunt u gewoon alles eten en is het belangrijk dat u iets meer dan normaal

Het duurt ongeveer drie uur voordat de radioactieve vloeistof voldoende is opgenomen. Na deze tijd wordt het onderzoek hervat.

  • U ligt tijdens het maken van de opnamen op uw rug op een onderzoeksbed met een camera boven en onder u. Uw hoofd ligt in een hoofdsteun en wordt gefixeerd. Het is zeer belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen.
    Tijdens de scan draait de camera langzaam vlak om uw hoofd heen en maakt daarbij constant foto’s.

Dit deel van het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Melden in het ziekenhuis
U kunt zich op het aangegeven tijdstip melden bij de balie van de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Amstelland. Bent u voor het eerst in Ziekenhuis Amstelland, wilt u zich dan eerst inschrijven. Dat kan bij de inschrijfbalie. De routebeschrijving vanaf de hoofdingang wijst u de weg daarheen.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • Uw verzekeringspas
  • Uw medicatielijst

Iemand meenemen?
U mag iemand meenemen. Echter mag deze persoon in principe niet mee de onderzoekskamers in. Onze afdeling is uitgerust met een eigen wachtkamer, waar deze persoon op u kan wachten.
Meenemen van kinderen of zwangere vrouwen wordt afgeraden.

Radioactieve vloeistof
Tijdens het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De dosering is zeer gering en heeft geen schadelijke gevolgen voor u of uw omgeving. Echter, bent u zwanger of bestaat de kans dat u zwanger bent, laat dit aan één van onze medewerkers weten.

De toegediende vloeistof verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam, voor een groot deel via de urine. Dit wordt bevorderd door op de dag van het onderzoek veel te drinken (ongeveer 1 liter) en regelmatig uit te plassen.

Reizen
Gaat u binnen vijf dagen na het onderzoek vliegen, wilt u dat aan ons doorgeven. U krijgt dan een vliegbrief mee. De radioactieve stof kan het alarm van een detectiepoortje activeren.

Bent u de afgelopen 3 maanden in een ziekenhuis in het buitenland geweest? Neem telefonisch contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde voordat u voor het onderzoek komt en meldt dit aan een van onze medewerkers.

De uitslag
U krijgt de uitslag van de behandelend specialist. De specialist bespreekt met u het vervolgtraject.

Verhinderd?
Wanneer het onderzoek niet door kan gaan, is het belangrijk om het onderzoek af te zeggen of te verplaatsen. De onderzoeken die uitgevoerd worden op de afdeling Nucleaire Geneeskunde zijn namelijk kostbaar en de radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld. Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan ten minste 48 uur van te voren aan ons doorgeven?

Contact
Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde op telefoonnummer:
020-755 7078.

De afdeling Nucleaire Geneeskunde in Ziekenhuis Amstelland werkt nauw samen met het Zaans Medisch Centrum. Het kan zijn dat u voor de beantwoording van een specifieke vraag over Nucleaire Geneeskunde naar dit ziekenhuis wordt doorverwezen.

Specialismen & afdelingen