Interstitiële longziekten is een verzamelnaam voor longaandoeningen waarbij het longweefsel door bindweefselvorming aangetast wordt. Interstitiële longziekten zijn weinig voorkomende ziekten.

Interstitiële longziekten zijn onder andere:

  • longfibrose;
  • sarcoidose.

Patiënten hebben last van hoest, kortademigheid en afnemende conditie. Soms is de oorzaak bekend, zoals schadelijke dampen of gassen, sommige geneesmiddelen, of een overgevoeligheidsreactie, soms komen ze voor als onderdeel van een reumatische ziekte. In ongeveer 50% van de gevallen wordt er geen oorzaak gevonden, en spreekt men van ‘idiopathische’ longfibrose. Wanneer de oorzaak niet behandeld of weggenomen kan worden gaat de longfunctie en daarmee de conditie van de patiënt snel achteruit. In dat geval is behandeling met zware, afweeronderdrukkende geneesmiddelen noodzakelijk.

Specialismen & afdelingen