Bij uw behandeling is het mogelijk om de medicatie thuis toegediend te krijgen.

De eerste kuur van vier toedieningen vindt altijd plaats op de dagbehandeling oncologie van het ziekenhuis. Dit doen we om te bepalen of u de medicatie goed verdraagt. Als dit goed gaat, worden de daaropvolgende kuren bij u thuis toegediend. Dit wordt gedaan door een gespecialiseerd wijkverpleegkundige van het Specialistisch Technisch Achterwacht team (STA-team) van wijkorganisatie Amstelring. U blijft onder behandeling bij de specialist en uw controles zullen daarom blijven plaatsvinden in het ziekenhuis. Mochten er onverwacht toch (medische) redenen zijn dat de toediening niet meer thuis kan plaatsvinden, dan wordt de behandeling weer op de dagbehandeling in het ziekenhuis gegeven.

Open/download de folder voor alle informatie.

Specialismen & afdelingen