U komt binnenkort naar Ziekenhuis Amstelland voor een ingreep aan de neusschelpen door middel van warmtetherapie, ook wel RFITT (radiofrequente intermitterende thermotherapie) of Coblatie-behandeling genoemd. In de folder leggen we uit hoe dit in zijn werk gaat.

De behandeling
In de neusholte bevinden zich neusschelpen, drie aan elke kant. Deze dienen als oppervlaktevergroting, net als de ribbels in een verwarming. De onderste neusschelpen zijn soms relatief groot. Als hierdoor de doorgankelijkheid van de neus wordt verstoord, kan het helpen om de onderste neusschelpen te verkleinen. Bij deze ingreep ontstaan geen littekens aan de buitenkant van de neus.

Meestal wordt gekozen voor verdamping van het slijmvlies van de neusschelp(en), door een dun naaldje op meerdere plaatsen in de neusschelp te prikken (nummer 4 in de figuur op de volgende pagina). Het slijmvlies van de neusschelp wordt hiermee verhit (tot boven 60°C), waardoor het verschrompelt en in volume afneemt. Dit gaat gepaard met wat rookontwikkeling, die u als vieze geur kunt ervaren. Tevens is het mogelijk pijnscheuten in de tanden of kiezen te voelen. Dit is hinderlijk, maar niet gevaarlijk.

In sommige gevallen is het nodig een tampon in de neus aan te brengen, maar meestal niet. De ingreep neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

Hoe wordt u verdoofd?
In ieder geval kan worden gezegd dat de operatie plaatsvindt zonder dat u daarbij noemenswaardige pijn heeft. Dit kan door plaatselijke verdoving of door algehele narcose of sedatie. Welke van deze methoden in uw geval wordt toegepast, zal uw KNO-arts met u overleggen.

Plaatselijke verdoving
Bij plaatselijke verdoving wordt de neus ongevoelig gemaakt door bepaalde medicamenten in de neus toe te dienen via een injectie, eventueel met watjes in de neus. Tijdens de operatie bent u bij kennis. U merkt dus dat u aan de neus wordt geopereerd, maar voelt geen pijn.

Algehele narcose
Bij algehele narcose of sedatie wordt u door de anesthesist in slaap gebracht en wordt u pas wakker wanneer de operatie achter de rug is.

Weer naar huis
Voordat u naar huis gaat, krijgt u het volgende mee:

  • controleafspraak voor de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO);
  • informatiefolder over spoelen van de neus met zout water;

Richtlijnen voor thuis

  • U mag de dag van de ingreep starten met spoelen van de neus met zout water. Dit zorgt voor een vlot herstel met minder korstvorming en minder kans op littekenweefsel. De eerste week spoelt u ongeveer elke 2 uur; daarna kunt u dit afbouwen naar 2-3 keer per dag. Blijft u in ieder geval spoelen tot de volgende afspraak op de polikliniek.
  • Daarnaast smeert u 2 keer per dag witte vaseline in de neus gedurende de eerste 2 weken.
  • Bij pijn kunt u paracetamol-tabletten van 500 mg innemen, maximaal 4 maal daags 2 tabletten gedurende maximaal 1 week.

Bijwerkingen
De neusslijmvliezen kunnen gedurende 6 weken gezwollen zijn, waardoor u slechter door de neus kunt ademen en misschien wat meer snurkt dan voorheen. Ook kan korstvorming in de neus optreden.

Vragen of problemen?
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO, via telefoonnummer 020 – 755 7029.

Als u na thuiskomst na de ingreep vragen heeft of onverwachte klachten krijgt, dan kunt u altijd via het ziekenhuis uw behandelend specialist bellen. Als deze niet bereikbaar is, verbindt men u door met het dienstdoende avond- of nachthoofd. U kunt dan met hem/haar uw vragen of klachten bespreken. Het algemene telefoonnummer van Ziekenhuis Amstelland is 020 – 755 7000.

Specialismen & afdelingen