Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

De belangrijkste functie van uw longen is het lichaam voorzien van zuurstof en het verwijderen van koolzuurgas. Soms zijn deze functies (tijdelijk) verstoord. Uw arts kan dit op verschillende manieren laten onderzoeken. Vanzelfsprekend kiest hij het onderzoek dat het beste aansluit bij uw klachten en/of de aard van uw aandoening die daar mogelijk de oorzaak van is.

Het onderzoek
Uw klachten kunnen voortkomen uit de wijze waarop u ademt. Bij de hyperventilatie provocatietest wordt dit onderzocht. U krijgt een vragenlijst om in te vullen, zodat de longfunctieanalist een beeld krijgt van uw klachtenpatroon.

Voor de hyperventilatietest wordt eerst een spirometrie afgenomen. Met een spirometrie bepalen we de doorgankelijkheid van de luchtwegen. Bij dit onderzoek ademt u via een mondstuk, dat is verbonden met een longfunctieapparaat. Op uw neus krijgt u een klem, die voorkomt dat u via uw neus ademt. U wordt gevraagd een aantal oefeningen te doen, zoals een aantal keren zo ver mogelijk uit- en in te ademen en een aantal keren zo diep mogelijk in te ademen. Tot slot mag u zo hard en ver mogelijk uitblazen.

Bij de hyperventilatie provocatietest wordt u eerst gevraagd een minuut rustig te ademen door het longfunctieapparaat. U krijgt een mondstuk in uw mond en een klem op uw neus. Vervolgens wordt u gevraagd om drie minuten snel en diep in- en uit te ademen. Na deze drie minuten vraagt de longfunctieanalist u drie tot vijf minuten normaal te ademen, zodat uw herstel gemeten kan worden.

Tijdens het onderzoek vertelt de longfunctieanalist u stap voor stap wat er gaat gebeuren en wat hij/zij van u verwacht. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Voorbereiding op het onderzoek

  • U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek.
  • Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Komt u daarom op tijd, zodat u even kunt bijkomen in de wachtruimte.
  • Longfunctieonderzoek is niet pijnlijk, maar wordt soms wel als belastend ervaren. Ziet u ergens tegen op of ervaart u tijdens het onderzoek pijn of ongemak of heeft u vragen, geeft u dit dan aan bij de longfunctieanalist die het onderzoek uitvoert. De longfunctieanalisten zullen u tijdens het onderzoek zo goed mogelijk coachen om zo eruit te halen wat voor u maximaal is.
  • Indien u zwanger bent, of de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, geeft u dit dan door aan de longfunctieanalist. Er bestaat een mogelijkheid dat de afspraak niet door zal gaan of dat de afspraak verplaatst wordt.
  • U mag eventuele medicijnen voor de longen gewoon blijven gebruiken, evenals alle andere medicijnen. Tenzij dit onderzoek is gecombineerd met een ander onderzoek waarbij de longmedicatie wel gestopt moet worden.

Begeleider/kinderen meenemen
U kunt, wanneer u dit prettig vindt, iemand meenemen naar het ziekenhuis. Deze persoon mag niet aanwezig zijn bij het onderzoek. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Ook kinderen mogen niet bij het onderzoek aanwezig zijn. Wij adviseren u om kinderen thuis te laten, tenzij u begeleiding hebt.

Uitslag
De uitslag van uw onderzoek krijgt u van de specialist. U krijgt een afspraak voor dit gesprek. De specialist bespreekt met u het vervolg.

Waar meldt u zich?
De afdeling Longfunctie bevindt zich bij de polikliniek Longziekten (B25). U kunt zich melden bij de receptie van de polikliniek Longziekten.

Contact
Heeft u nog vragen of wilt u graag nog wat specifiekere informatie, neemt u dan contact op met de polikliniek Longziekten via 020-755 7031.

Specialismen & afdelingen