Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

De schildwachtklier is het eerste lymfeklierstation waarnaar lymfevocht vanaf de plaats van het melanoom naartoe gaat. De eerste lymfeklier (dit kunnen ook meerdere klieren zijn) is tevens de eerste klier waarnaar melanoom kan uitzaaien. Met behulp van dit onderzoek kan deze schildwachtklier (sentinel node of poortwachterklier) worden opgespoord en weet de chirurg waar de klier zich bevindt. Deze klier zal door de patholoog worden onderzocht.

De voorbereiding
Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Indien u op dezelfde dag geopereerd wordt, dient u de voorbereidingen voor de operatie te volgen.

Draag op de dag van het onderzoek geen sieraden, deze kunnen het onderzoek verstoren. Voor het onderzoek wordt u gevraagd om eventuele kledingstukken waar metaal in zit, uit te doen.

Het onderzoek
Het onderzoek houdt in dat u op één dag twee keer bij ons komt: één keer voor een injectie met een licht radioactieve vloeistof met aansluitend opnamen, en één keer voor het maken van opnamen.

  • De dag vóór of op de dag van de operatie krijgt u vier kleine injecties met een licht radioactieve vloeistof rondom het litteken. Afhankelijk van de locatie van het melanoom verspreid deze vloeistof zich via de lymfebanen naar de schildwachtklier in de liezen, oksel of in een enkel geval naar de lymfeklieren naast het borstbeen. Direct na de toediening worden opnamen gemaakt. U ligt tijdens het maken van de opnamen op uw rug met de armen boven het hoofd op een onderzoeksbed met een camera boven en onder u. Afhankelijk van de locatie van het melanoom wordt u gevraagd het bovenlichaam te ontbloten of om de broek uit te doen. Het is zeer belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen. Dit deel van het onderzoek duurt ongeveer 20 tot 45 minuten.
  • Na de toediening en het maken van de opnamen gaat u terug nar de afdeling. Het duurt ongeveer 2 tot 4 uur voordat de radioactieve vloeistof voldoende is opgenomen door de schildwachtklier. Na deze tijd wordt het onderzoek hervat.
  • U ligt weer tijdens het maken van de opnamen op uw rug met de armen boven het hoofd op een onderzoeksbed met een camera boven en onder u. Soms is het nodig dat er aanvullende 3D opnamen gemaakt worden. Er worden dan opnamen gemaakt terwijl de gammacamera om u heen draait. Aansluitend wordt een CT scan gemaakt met een lage stralenbelasting. Met behulp van een meetapparaat (probe) wordt de schildwachtklier precies gelokaliseerd. De plaats wordt met een watervaste stift op de huid gemarkeerd. Dit deel van het onderzoek duurt 20 tot 45 minuten; dit is inclusief het maken van aanvullende opnamen.

Melden in het ziekenhuis

U kunt zich op het aangegeven tijdstip melden bij de balie van de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Amstelland. Bent u voor het eerst in Ziekenhuis Amstelland, wilt u zich dan eerst inschrijven. Dat kan bij de inschrijfbalie. De routebeschrijving vanaf de hoofdingang wijst u de weg daarheen.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • Uw verzekeringspas
  • Uw medicatielijst

Iemand meenemen?
U mag iemand meenemen.

Meenemen van kinderen of zwangere vrouwen wordt afgeraden.

Radioactieve vloeistof
Tijdens het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De dosering is zeer gering en heeft geen schadelijke gevolgen voor u of uw omgeving. Echter, bent u zwanger of bestaat de kans dat u zwanger bent, laat dit aan één van onze medewerkers weten.

De toegediende vloeistof verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam, voor een groot deel via de urine. Dit wordt bevorderd door op de dag van het onderzoek veel te drinken (ongeveer 1 liter) en regelmatig uit te plassen.

Reizen
Gaat u binnen vijf dagen na het onderzoek vliegen, wilt u dat aan ons doorgeven. U krijgt dan een vliegbrief mee. De radioactieve stof kan het alarm van een detectiepoortje activeren.

Bent u de afgelopen 3 maanden in een ziekenhuis in het buitenland geweest? Neem telefonisch contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde voordat u voor het onderzoek komt en meldt dit aan een van onze medewerkers.

De uitslag
U krijgt de uitslag van de behandelend specialist. De specialist bespreekt met u het vervolgtraject.

Verhinderd?
Wanneer het onderzoek niet door kan gaan, is het belangrijk om het onderzoek af te zeggen of te verplaatsen. De onderzoeken die uitgevoerd worden op de afdeling Nucleaire Geneeskunde zijn namelijk kostbaar en de radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld. Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan ten minste 24 uur van te voren aan ons doorgeven?

Contact
Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde op telefoonnummer:
020-755 7078.

De afdeling Nucleaire Geneeskunde in Ziekenhuis Amstelland werkt nauw samen met het Zaans Medisch Centrum. Het kan zijn dat u voor de beantwoording van een specifieke vraag over Nucleaire Geneeskunde naar dit ziekenhuis wordt doorverwezen.

Wij zijn maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

Specialismen & afdelingen