Bij een patiënt met kanker kan pijn ontstaan als gevolg van de tumorgroei, maar ook als gevolg van de behandeling. Denk hierbij aan littekenpijn, fibrose door radiotherapie, polyneuropathie ten gevolge van chemotherapie. Bij 10% van de patiënten met pijn bij kanker gaat het om pijn die niet gerelateerd is aan kanker. (bron: oncoline.nl).

Matige tot ernstige pijn komt voor bij 30-40% van de patiënten met kanker ten tijde van de diagnose, bij 40-70% van de patiënten tijdens de behandeling en bij 70-90% in een vergevorderd of terminaal stadium. In meer dan de helft van de gevallen is er sprake van meer soorten pijn. (bron: CBO, 2008).

Pijnbehandeling

Pijnmanagement speelt bij pijn bij kanker een belangrijke rol. Pijnbestrijding kan in veel situaties verlichting geven en zo de kwaliteit van het leven of sterven verhogen. De behandeld specialist in Ziekenhuis Amstelland heeft daarom nauw contact met de afdeling pijngeneeskunde.

Als dit nodig is, zal in eerste instantie de pijnconsulent langs komen om een uitgebreide pijnanamnese af te nemen. Hierna wordt er samen met de pijnspecialist, de behandelend arts en de patiënt gekeken welke pijnbehandeling het meest passend is. Dit kan door middel van medicijnen en/of een zenuw(knoop) blokkade.

Pijnconsulent

De pijnconsulent begeleidt de patiënt bij het gebruik van pijnmedicatie en kan deze, waar nodig is, bijstellen. Verder kan de pijnconsulent de patiënt uitgebreid voorlichten over mogelijk geplande of doorgemaakte pijnbehandelingen. Door veelvuldig contact met de pijnconsulent kunnen ook psychosociale problemen (waaronder verhoogde pijnreceptie en beïnvloeding van het pijngedrag) tijdig worden gesignaleerd en besproken worden met de betrokken zorgverleners en naaste omgeving van de patiënt.

Contact

De behandelend specialist kan te allen tijde contact op nemen met de pijnspecialist. De polikliniek pijngeneeskunde is ook voor de patiënt laagdrempelig omdat de patiënt zowel telefonisch, poliklinisch als op de verpleegafdeling contact kan leggen met de pijnconsulent.

Specialismen & afdelingen