Een normale prostaat is ongeveer 10 tot 15 cc groot. Met het stijgen van de leeftijd neemt de prostaat toe in grootte. Hierdoor wordt de opening in de plasbuis ter hoogte van de prostaat kleiner waardoor de weerstand in de prostaat toeneemt. De groei van de prostaat vindt bij de meeste mannen plaats, maar leidt niet bij alle mannen tot klachten. De klachten die kunnen ontstaan zijn plasklachten.

Mogelijke behandelingen

  1. Medicijnen: Met behulp van speciaal voor de prostaat ‘ontworpen’ medicijnen is het mogelijk het prostaatweefsel meer ‘ruimte’ te geven of de grootte van de prostaat te doen afnemen. Er zijn twee soorten medicijnen: alfablockers en 5-alfareductaseremmers. Soms kunnen beide middelen worden gecombineerd worden gebruikt, waarbij het ene dan zorgt voor een snelle verbetering van het plassen, terwijl het andere middel op de langere termijn de prostaat verkleint.
  2. Prostaatoperaties via de plasbuis
  3. Open prostaatoperatie: Millin
  4. Laserbehandeling: Greenlight Lasertherapie
  5. Niets doen: In sommige gevallen is sprake van een grote prostaat, maar heeft de patiënt er weinig last van. Als de blaas nog wel de urine eruit kan laten lopen, wordt gewoon afgewacht. Wel moet dan geregeld worden gecontroleerd of alles inderdaad allemaal nog goed gaat.

Specialismen & afdelingen