Een intercostale blokkade is een behandeling waarbij een zenuw die onder de rib loopt en die het gevoel in het gebied net boven deze rib verzorgt, minder gevoelig wordt gemaakt. Dit wordt over het algemeen toegepast bij patiënten met pijn aan de borstwand.

Belangrijk om te melden
Neemt u altijd (voor uw volgende behandeling) contact op met de polikliniek Pijngeneeskunde als een van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u deze nog niet heeft besproken met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling.

 • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen
  De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoelang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen.
 • Een (mogelijke) zwangerschap
  Tijdens de behandeling kan gebruik worden gemaakt van röntgenstralen. Deze zijn mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind.
 • Suikerziekte
 • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleister.

De dag van de behandeling
De behandeling vindt plaats in de behandelkamers, locatie C43. Vanaf de hoofdingang volgt u rechts de gele route (31 t/m 50).

U meldt zich op tijd bij de balie van het Behandelcentrum. U kunt daarna plaatsnemen in de wachtruimte.

Vanwege het mogelijke gebruik van röntgenstralen kan een eventuele begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Rekent u op een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer één uur. Uw begeleider kan tijdens uw behandeling gebruikmaken van het restaurant in de hal.

De behandeling
U gaat op een smalle tafel liggen. Afhankelijk van de plaats waar de (proef)blokkade gedaan wordt, ligt u op uw buik of uw rug. Onder röntgendoorlichting dan wel echogeleiding plaatst de pijnspecialist een naald dicht bij de zenuw. Ter controle van de positie van de naald wordt contrastvloeistof ingespoten of wordt een stimulatiestroompje gebruikt om de zenuw te prikkelen.

Vervolgens spuit de pijnspecialist bij een proefbehandeling een kortwerkend verdovingsmiddel in en bij een therapeutische behandeling een langwerkend verdovingsmiddel in combinatie met een ontstekingsremmend medicijn (corticosteroïd). Of de zenuw wordt behandeld met een pulserende radiofrequente stroom (PRF).

De behandeling duurt ongeveer 10 minuten. In geval van een proefblokkade werkt de verdoving na
15-30 minuten optimaal. Op dat moment kan de pijnspecialist het effect van de proefblokkade beoordelen. Aan de hand van de bevindingen bespreekt hij of zij met u of een vervolgafspraak voor een blokkade zinvol is.

Complicaties/bijwerkingen
De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen optreden na een intercostale blokkade.

 • U kunt gedurende enkele dagen napijn hebben. Hiervoor kunt u een pijnstiller, bijvoorbeeld paracetamol, nemen.
 • Er bestaat een kleine kans op een allergische reactie, nabloeding of infectie.
 • Bij gebruik van ontstekingsremmers (corticosteroïden) kunnen de volgende bijwerkingen optreden:
  • Patiënten met diabetes kunnen iets verhoogde bloedsuikerwaarden hebben in de dagen na de behandeling.
  • Er kan een warm/koortsig gevoel (flushes/opvliegers) ontstaan.
  • Bij vrouwen kan de menstruatie wat heviger zijn.
  • De anticonceptiepil kan gedurende de cyclus minder betrouwbaar zijn.
 • Bij het prikken ter hoogte van de borstkas kan het longvlies geraakt worden, waardoor een klaplong ontstaat. Hoewel de behandeling zorgvuldig wordt uitgevoerd, bestaat er een geringe kans op deze complicatie. Bij een grotere klaplong is soms een ziekenhuis-opname nodig om de patiënt goed te kunnen behandelen.

Naar huis
Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

Weer thuis
Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden.

Let op!
Heeft u op de dag van de proefblokkade geen pijn, dan is het niet zinvol de behandeling uit te voeren. U kunt dan immers niet beoordelen of de pijn verminderd is na het geven van de verdoving. Als u op de proefbehandeldag geen pijn heeft, verzoeken we u de afspraak telefonisch te annuleren en een nieuwe afspraak te maken.

Vragen?
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Pijngeneeskunde via telefoonnummer 020 – 755 7010.

Specialismen & afdelingen