Retrograde pyelografie is een onderzoek van één of beide urineleiders en de nieren om daar röntgenfoto’s van te maken (retrograde pyelografie) via de blaas. Dit onderzoek voert de uroloog uit door middel van een cystoscopie.

Waarom een retrograde pyelografie?
Soms vindt uw behandelend uroloog het noodzakelijk om dit aanvullende onderzoek te verrichten. Dit kan om diverse redenen zijn:

  • verdenking op een steen of een afwijking in de urineleider en/of het nierbekken;
  • een slecht of niet functionerende nier;
  • de contrastfoto’s van de nieren (CT-IVP) geven onvoldoende informatie over de aard van de aandoening van de urineleiders en/of de nieren.

Voorbereidingen
Een half uur voor het onderzoek krijgt u één antibioticatablet ter voorkoming van een infectie; dit ontvangt u van de assistente als u zich meldt op de polikliniek. Verder zijn de voorbereiding, de nazorg en de mogelijke bijwerkingen hetzelfde als bij de cystoscopie.

Het onderzoek
Tijdens de cystoscopie wordt een heel dun slangetje in de betreffende urineleideruitmonding (in de blaas) gelegd. Via dit slangetje wordt contrastvloeistof ingespoten, zodat de urineleider en het nierbekken röntgenologisch zichtbaar worden gemaakt. Er worden direct enkele röntgenfoto’s gemaakt door de uroloog. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Uitslag
De uroloog zal de uitslag meteen met u bespreken.

Specialismen & afdelingen