Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

Wij gaan heel zorgvuldig om met de gegevens over uw persoonlijke situatie en uw gezondheid. 

Zo gaan we om met uw gegevens

Als u patiënt wordt in Ziekenhuis Amstelland kunnen wij u alleen behandelen als we uw gegevens mogen bewaren in een medisch dossier. U kunt erop vertrouwen dat onze zorgverleners zorgvuldig omgaan met de gegevens over uw persoonlijke situatie en uw gezondheid. We werken volgens de privacywet (AVG).

 

Ziekenhuis Amstelland privacyverklaring

In de privacyverklaring van het Ziekenhuis Amstelland is beschreven waar we uw gegevens voor gebruiken en hoe we omgaan met uw gegevens.

 

Werken in uw medisch dossier

De gegevens over uw persoonlijke situatie en uw gezondheid zijn goed beveiligd. Er gelden strenge regels voor zorgverleners en personeel om te werken in uw medisch dossier.

3 belangrijke regels:

  • Zorgverleners en personeel mogen alleen in uw medisch dossier werken en uw gegevens bekijken als dit nodig is voor uw behandeling.
  • Zorgverleners en personeel mogen uw gegevens niet zomaar doorgeven aan anderen. Soms is uw toestemming nodig voor het delen van uw gegevens.
  • Zorgverleners en personeel hebben een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zorgverleners en personeel ook niet mogen praten over uw gegevens met anderen die niets met uw behandeling te maken hebben.

Meelezen in uw medisch dossier

U kunt in uw medisch dossier meelezen via patiëntenportaal: MijnZHA. U kunt ook toestemming geven aan uw partner of kind om mee te lezen in uw medisch dossier.

Zo blijven uw gegevens goed beschermd

We zorgen er voor dat uw gegevens goed beschermd blijven. Dit doen we op verschillende manieren:

  • We scholen onze medewerkers om te werken volgens de privacy wetgeving en onze privacyverklaring.
  • We zorgen dat onze medewerkers mogelijke onveilige situaties herkennen en deze situaties melden.
  • We houden bij wie er aan uw medisch dossier heeft gewerkt en wie uw medische gegevens heeft bekeken. Wij controleren dit regelmatig.

Beveiliging van apparaten en software

Wij vinden het belangrijk dat onze apparatuur, software programma’s en systemen goed beschermd zijn. Zo kunnen we uw privacy beschermen.

Vragen over uw privacy?

Voor vragen over uw persoonsgegevens of vragen over de uitoefening van uw rechten is de Functionaris Gegevensbescherming bereikbaar via [email protected].