Door middel van de 6-minuten looptest kan gekeken worden naar het inspanningsvermogen. Gevraagd wordt 6 minuten stevig, maar wel in eigen tempo heen en weer te lopen in de gang (niet rennen). Het aantal meters dat men in die 6 minuten loopt wordt opgenomen. Verder worden de hartslag en de zuurstofverzadiging in het bloed gemeten met behulp van een metertje op de vinger.

Ook wordt regelmatig gevraagd hoe het gaat met de kortademigheid en en de vermoeidheid. Wanneer men normaal gesproken loopt met een rollator, een kruk of een stok, of wanneer zuurstof uit een fles gebruikt wordt, mag die gedurende de test ook gebruikt worden. Tijdens het onderzoek vertelt de longfunctieanalist stap voor stap wat er gaat gebeuren en wat hij/zij verwacht.

Voorbereiding op het onderzoek

 • U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek.
 • Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Komt u daarom op tijd, zodat u even kunt bijkomen in de wachtruimte.
 • Draag comfortabel schoeisel waar u goed op kunt lopen.
 • U mag zich voorafgaand aan het onderzoek niet fors inspannen.
 • U mag eventuele medicijnen voor de longen gewoon blijven gebruiken, evenals alle andere medicijnen!
 • Een uur voor de test niet roken.
 • Vier uur voor de test geen alcohol gebruiken.
 • 30 minuten voor de test geen zware lichamelijke inspanning.
 • Twee uur voor de test geen zware maaltijd.
 • Draag geen knellende kleding.
 • Een longfunctieonderzoek is niet pijnlijk, maar wordt soms wel als belastend ervaren. Ziet u ergens tegen op, ervaart u tijdens het onderzoek pijn of ongemak of heeft u vragen, geeft u dit dan aan bij de longfunctieanalist die het onderzoek uitvoert. De longfunctieanalist zal u tijdens het onderzoek zo goed mogelijk coachen om zo eruit te halen wat voor u maximaal is.

Begeleider/kinderen meenemen
U kunt, wanneer u dit prettig vindt, iemand meenemen naar het ziekenhuis. Deze persoon mag niet aanwezig zijn bij het onderzoek. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Ook kinderen mogen niet bij het onderzoek aanwezig zijn. Wij adviseren u om kinderen thuis te laten, tenzij u begeleiding hebt.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw specialist. U krijgt een afspraak voor dit gesprek. De specialist bespreekt met u het vervolg.

Waar meldt u zich?
De afdeling Longfunctie bevindt zich bij de polikliniek Longziekten (B25). U kunt zich melden bij de receptie van de polikliniek Longziekten.

Contact
Heeft u nog vragen of wilt u graag nog wat specifiekere informatie, neemt u dan contact op met de polikliniek Longziekten.

Specialismen & afdelingen