Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

Kinderen met longziekten vragen om een andere behandeling dan volwassenen. Medisch zijn er grote verschillen en ook de begeleiding van deze kinderen vraagt om een andere aanpak.

Het gaat erom ze de juiste medicijnen te geven in combinatie met begeleiding die past bij het kind. Die kan voor elk kind anders zijn. Wij helpen kinderen die al lange tijd kortademig of benauwd zijn, moeilijk kunnen ademhalen of piepen. Maar ook kinderen die al bekend zijn met astma en al langdurig medicatie gebruiken of bij kinderen waar de diagnose nog onduidelijk is en kinderen met terugkerende longontstekingen of onduidelijke benauwdheidsklachten.

Hoe werkt de kinderlongpoli?
De kinderarts en/of verpleegkundig specialist stelt vragen en doet een lichamelijk onderzoek. Zo nodig wordt er aanvullend onderzoek verricht, zoals bloedonderzoek, een röntgenfoto of een longfunctie.

Welke behandeling is mogelijk?
Aan de hand van jullie verhaal, de klachten, eerdere onderzoeken en wellicht nieuw onderzoek, kan duidelijk worden of er sprake is van astma, of dat er misschien iets anders aan de hand is. Als er sprake lijkt te zijn van astma wordt samen met u gekozen voor een medicamenteuze behandeling, waarbij de juiste inhalatietechniek met u wordt doorgenomen. Soms is het nog onduidelijk wat er aan de hand is en wordt de fysiotherapeut ingeschakeld om uw kind te zien, soms kunnen ademhalingsoefeningen goed helpen of het opbouwen van de conditie. Een enkele keer hebben aanvallen van benauwdheid te maken met angst en maken we een afspraak bij de psycholoog.

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek krijgen u en uw kind informatie over de reden van de klachten, de mogelijke oorzaken, eventuele vervolgonderzoeken en de behandelmogelijkheden. Ook lichten wij u in over de eventuele risico’s van een behandeling, of er ook andere onderzoeken of behandelingen mogelijk zijn en wat de vooruitzichten zijn na de behandeling. Met behulp van een vragenlijst, een behandelplan, regelmatige controles en de mogelijkheid tot laagdrempelig contact, hopen wij uw kind zo goed mogelijk te helpen.

Specialismen & afdelingen