We spreken van hartfalen, als de pompfunctie van het hart sterk verminderd is. Normaal is de hoeveelheid bloed die het hart uitpompt gelijk aan de hoeveelheid die het lichaam nodig heeft. Vergelijk het met een waterpomp. Als die slecht werkt, hoopt zich water op voor de pomp en komt er te weinig water uit. Bij het hart is dit net zo. Als de hartpompfunctie niet goed is, hoopt zich bloed op voor het hart of pompt het hart te weinig bloed rond.

In samenwerking met de cardiologen, houden de hartfalenverpleegkundige en de verpleegkundig specialist hartfalen zich bezig met de verbetering van de kwaliteit van leven van de hartfalenpatiënt.

In Ziekenhuis Amstelland komen hartfalenpatiënten naar de gespecialiseerde Polikliniek Hartfalen.

Specialismen & afdelingen