De kinderartsen die op de baby polikliniek werken hebben een speciale opleiding gedaan. Dit heet de Newborn Behavioral Observation methode, kortweg de NBO.

Samen met u als ouder(s) wordt heel specifiek naar uw baby gekeken. Deze methode neemt wat extra tijd in beslag. Om de waarde van deze methode te toetsen zullen de kinderartsen u mogelijk vragen mee te doen aan een onderzoek.

Specialismen & afdelingen