Bij een röntgenonderzoek wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. Dit is nooit gezond, maar de risico’s worden zo laag mogelijk gehouden. Dit kan door de vele veiligheidsmaatregelen, die worden genomen door de medewerkers van de afdeling en de vele moderne technieken die de dosis fors kunnen verminderen.

De arts die een onderzoek aanvraagt zal zich steeds moeten afvragen welke onderzoeken passen bij de vraagstelling. Welk onderzoek geeft de informatie die de arts nodig heeft om een mogelijke ziekte of afwijking op te sporen?

Het positioneren van de patiënt of heel specifiek een lichaamsdeel is van essentieel belang. Vrijwel altijd worden opnames gemaakt in verschillende posities en/of houdingen.

Zwangerschap

De risico’s van straling tijdens de zwangerschap hangen sterk af van het stadium waarin de zwangerschap zich bevindt en de hoeveelheid straling die moet worden toegepast voor het betreffende onderzoek. Het is dan ook van groot belang dat mogelijke zwangerschap wordt aangegeven bij de medewerker van de afdeling radiologie, zodat extra voorzorgsmaatregelen  kunnen worden getroffen, of een andere onderzoeksmethode kan worden overwogen.

Specialismen & afdelingen