Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

Fiets ergometrie is een uitgebreid onderzoek dat ongeveer 1 uur duurt. Met deze fietstest is het mogelijk het samenspel tussen de longen, het hart en de spieren van uw lichaam te meten.

Tijdens dit onderzoek neemt u plaats op een soort hometrainer. U krijgt plakkers op uw borst en rug om uw hartfunctie te controleren met een hartfilmpje (ecg) tijdens de test. U ademt via een masker, zodat de longfunctieanalist uw zuurstofopname en koolzuurafgifte kan meten. Aan uw vinger krijgt u een rood lampje om de zuurstofverzadiging in het bloed te bepalen. Tevens wordt uw bloeddruk tijdens de fietsproef gecontroleerd.

Belasting
Aan het begin van het onderzoek wordt uw rustsituatie bepaald. U zit daarvoor eerst 3 minuten rustig op de fiets. Vervolgens krijgt u de opdracht te gaan fietsen. In het begin is de belasting erg laag, maar deze loopt gedurende het onderzoek op. Op een bepaald moment wordt de test echt inspannend. Het is belangrijk dat u doorfietst totdat u echt niet meer kunt. Het kan ook voorkomen dat de longfunctieanalist bepaalt dat u mag stoppen met inspannen.

Nadat u uw maximum heeft bereikt of als de longfunctieanalist heeft bepaald dat u mag stoppen, wordt de belasting teruggebracht. Nu kan bepaald worden hoe u van de inspanning herstelt. Houdt u er rekening mee dat u na afloop behoorlijk vermoeid zult zijn.

Wanneer uw longarts een fietstest met bloedgasbepaling heeft aangevraagd wordt een bloedmonster afgenomen uit de pols voordat de test begint. Dit wordt herhaald op het moment dat u zich maximaal inspant.

Voorbereiding op het onderzoek

  • U mag gewoon eten en drinken vóór het onderzoek.
  • Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Komt u daarom op tijd, zodat u even kunt bijkomen in de wachtruimte.
  • Longfunctieonderzoek is niet pijnlijk, maar wordt soms wel als belastend ervaren. Als u ergens tegen opziet, tijdens het onderzoek pijn of ongemak ervaart of vragen heeft, dan kunt u dit aangeven bij de longfunctieanalist die het onderzoek bij u uitvoert. De longfunctieanalist zal u tijdens het onderzoek zo goed mogelijk coachen om eruit te halen wat voor u maximaal haalbaar is.
  • Draag comfortabel zittende kleding (liefst een hemdje) en goed schoeisel.
  • U mag zich voorafgaand aan het onderzoek niet fors inspannen. We raden u daarom af om met de fiets te komen.
  • U mag eventuele medicatie voor uw longen en andere medicatie gewoon blijven gebruiken.

Begeleider/kinderen meenemen
Wanneer u dit prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het ziekenhuis. Deze persoon mag niet aanwezig zijn bij het onderzoek, maar kan wachten in de wachtruimte. Ook kinderen mogen niet bij het onderzoek aanwezig zijn. Wij adviseren u om kinderen thuis te laten, tenzij u begeleiding heeft.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek hoort u van de specialist. U krijgt een afspraak voor dit gesprek. De specialist bespreekt ook het vervolg met u.

Waar meldt u zich?
De afdeling Longfunctie bevindt zich bij de polikliniek Longziekten (B25). U kunt zich melden bij de receptie van de polikliniek Longziekten.

Contact
Heeft u nog vragen of wilt u graag specifiekere informatie? Neemt u dan contact op met de polikliniek Longziekten.

Specialismen & afdelingen