Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

Het EMG (ElektroMyoGram) onderzoek is een middel om de zenuwfunctie en spierfunctie te bekijken. Bij het onderzoek van de zenuwfunctie wordt de zenuw elektrisch geprikkeld en daarmee de snelheid gemeten waarmee de prikkel zich via de zenuw verplaatst. Bij het onderzoek van de spierfunctie worden elektrische spanningsverschillen geregistreerd. De resultaten hiervan worden door het EMG-apparaat vastgelegd.

Het onderzoek is ongevaarlijk en wordt wat betreft de pijnbelasting zeer verschillend ervaren.

Belangrijk
Wij verzoeken u géén bodylotion te gebruiken. Ook vragen wij u geen sieraden te dragen aan polsen, vingers, enkels en tenen. Ringen hoeven niet doorgeknipt te worden!
Zenuwen geleiden langzamer als u een lage lichaamstemperatuur heeft. Wij verzoeken u daarom bij koude weersomstandigheden voldoende warm gekleed te gaan. Als de huidtemperatuur te laag is, is het mogelijk dat uw handen en/of voeten worden opgewarmd in een warm bad.

Op de dag van het onderzoek meldt u zich tien minuten vóór de afgesproken tijd bij de polikliniek Neurologie (A 03).

Onderzoek
Het EMG-onderzoek wordt verricht door één of twee laboranten in samenwerking met een neuroloog. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank.

Zenuwgeleiding
Bij het onderzoek van de zenuwgeleiding wordt een zenuw in arm en/of been geprikkeld met behulp van kortdurende elektrische schokjes. Dit wordt gedaan om de snelheid te kunnen meten waarmee de prikkel zich via de zenuw verplaatst. Tevoren worden elektroden op de huid aangebracht of ringetjes om de vingers geplaatst, waarmee de schokjes worden geregistreerd.

Spierfunctie
Aanvullend op het zenuwgeleidings-onderzoek wordt soms de spierfunctie nader onderzocht. Om dit te kunnen beoordelen wordt de spier met een dunne naald aangeprikt. De spier wordt eerst in rust onderzocht, daarna wordt u gevraagd de spier achtereenvolgens zwak en sterk aan te spannen. De elektrische spanningsverschillen worden via een luidspreker hoorbaar en op een beeldscherm zichtbaar gemaakt.

Duur
Het onderzoek duurt 15 tot 45 minuten.

De uitslag
De neuroloog beoordeelt het gemaakte EMG en van uw behandelend specialist krijgt u de uitslag.

Vragen
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de polikliniek neurologie via    020 – 755 7032.

Specialismen & afdelingen