Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland bij vrouwen. Per jaar wordt bij ongeveer 12.000 vrouwen borstkanker vastgesteld. Dit betekent dat één van de acht of negen vrouwen borstkanker krijgt. Bij mannen is borstkanker een zeldzame aandoening. Toch krijgen ongeveer 90 mannen per jaar borstkanker. De behandeling van borstkanker bij mannen en vrouwen komt overeen.

 

Borstkanker ontstaat geleidelijk en vaak zonder klachten. Zo kan het jaren duren voordat het ontdekt wordt. Bij borstkanker gaat het meestal om een ductaal mammacarcinoom (ductaal= melkgang, mamma= borst, carcinoom= kanker). Deze tumor ontstaat dus in de melkgang (zie figuur). Soms is er sprake van een lobulair mammacarcinoom (lobus = kwab). Deze ontstaat in de melkkliertjes (zie figuur). Daarnaast bestaan er nog zeldzame typen borstkanker die hier niet nader besproken worden.

Het vaststellen van borstkanker
Als er een vermoeden is dat u borstkanker heeft, worden er altijd de volgende onderzoeken gedaan om dit vast te stellen of uit te sluiten:

  • Beeldvormend onderzoek: een mammografie (röntgenfoto’s van de borst) en soms een echografie (beeld van de borst d.m.v. geluidsgolven). Wanneer dit onvoldoende informatie geeft kan een MRI van de borsten overwogen worden.
  • Weefselonderzoek: een punctie/biopsie (weghalen van een klein stukje weefsel voor verder onderzoek).

Als de uitslagen van deze onderzoeken bekend zijn, wordt dit met u besproken en wordt een behandelvoorstel gedaan. De behandeling van borstkanker verschilt per patiënt. De behandeling wordt bepaald aan de hand van kenmerken van de tumor. Soms wordt een genexpressie test uitgevoerd, om de tumorkenmerken exact in kaart te brengen en het behandelplan beter te kunnen afstemmen

Het behandelvoorstel wordt wekelijks met het hele mammateam besproken, om tot een goede behandeling te komen.

Specialismen & afdelingen