Wij hechten veel waarde aan onze relatie met patiënten, bezoekers en medewerkers. We streven ernaar de beste zorg en service te bieden, want juist binnen een ziekenhuis is een aangename ervaring erg belangrijk.

Bezoek aan het ziekenhuis

Wij bieden u de ruimte om uw mening te geven over ons ziekenhuis, zodat we de kwaliteit van zorg en dienstverlening kunnen verbeteren. Het is niet de bedoeling via onze formulieren medische vragen te stellen of uw afspraken af te zeggen. Deze worden niet in behandeling genomen.

Icoon Compliment

Is u iets opgevallen in positieve zin? Bent u tevreden over uw bezoek, specialist, behandeling, over voorzieningen of iets anders? Wij horen het graag als u de zorgverlening in Ziekenhuis Amstelland waardeert. Dit stimuleert ons in het perfectioneren van de behandeling van patiënten en bezoekers. Deel een COMPLIMENT .

 

Icoon Verbetersuggestie

Heeft u een suggestie hoe zaken beter kunnen in het ziekenhuis? U kunt het ons laten weten als u concrete ideeën heeft hoe het bezoek aan het ziekenhuis aangenamer kan verlopen. Een suggestie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op voorzieningen in en om het ziekenhuis, op het verloop van uw afspraak, de geboden zorg of informatie. Geef uw  VERBETERSUGGESTIE door.

Icoon Klacht

Als u een klacht heeft, kunt u deze het best bespreken met de betrokken zorgverlener, medewerker of diens leidinggevende. Een gesprek werkt vaak verhelderend en kan zo mogelijk uw ontevredenheid wegnemen. Komt u er samen toch niet uit, of vindt u het lastig om een dergelijk gesprek aan te gaan, neem dan contact op met onze  klachtenfunctionaris. U kunt hier een KLACHT invullen of rechtstreeks contact opnemen met onze klachtenfunctionarissen via [email protected] of 020 – 755 6339. We gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.

Icoon Wens

In onze welkomsthal staat een prachtige wensboom. We bieden patiënten en bezoekers de mogelijkheid om een wens te delen. Karin (Wish 3) is initiatiefnemer van dit project en wil een podium bieden voor mensen met (arbeids)beperking en hun talent, verbinding maken tussen mensen en geluk creëren door het vervullen van wensen. Periodiek worden door Ziekenhuis Amstelland en WISH3 wensen vervuld. Je kan een wenskaart invullen bij de wensbank of digitaal een WENS insturen.

Uw ervaring als patiënt

Als patiënt heeft u mogelijk specifieke feedback over uw behandeling of de zorg. Wij horen graag uw ervaringen.

Icoon Patiëntervaring

Patiëntervaring

Om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren is het voor ons heel belangrijk om te weten hoe u een afspraak als patiënt hebt ervaren. Indien uw e-mailadres bij ons bekend is, kan het zijn dat wij u uitnodigen om een vragenlijst in te vullen over uw ervaringen in Ziekenhuis Amstelland. In de ontvangen e-mail staat een link naar de digitale vragenlijst. U ontvangt maximaal twee keer per jaar een uitnodiging. Deelname is vrijwillig, u kunt de vragen anoniem beantwoorden en u kunt zich ook afmelden als u de uitnodiging niet (meer) wenst te ontvangen. Meer lezen over Patiëntervaringen?

Icoon Patiëntparticipatie

Patiënten hebben unieke kennis en ervaringen die kunnen bijdragen aan betere zorg. Door hen actief en systematisch te betrekken kunnen zij een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de veiligheid. Door de patiënt te betrekken bij zijn of haar behandeling en tijd te maken voor een echt goed gesprek, worden minder fouten gemaakt, sluit de zorg meer aan op de patiënt en zal de kwaliteit van zorg omhoog gaan. De komende jaren zal de rol van de patiënt in het zorgproces verder worden uitgebreid. Op onze website staat een visiedocument met onze plannen voor de toekomst van Patiëntparticipatie.

Door de patiënt te betrekken bij zijn of haar behandeling en tijd te maken voor een echt goed gesprek, worden minder fouten gemaakt, sluit de zorg meer aan op de patiënt en zal de kwaliteit van zorg omhoog gaan. De komende jaren zal de rol van de patiënt in het zorgproces verder worden uitgebreid.

Overige websites

Er zijn ook verschillende websites waarop meer informatie te vinden is over ons ziekenhuis of onze specialisten. Deze worden bezocht door patiënten, nieuwe patiënten of bijvoorbeeld verwijzers zoals uw huisarts. U kunt hier ook uw ervaringen delen.

Ziekenhuischeck.nl

De website Ziekenhuischeck.nl is een gezamenlijk initiatief van alle ziekenhuizen in Nederland. Het geeft inzicht in de kwaliteitsgegevens en biedt zo waardevolle keuze-informatie voor een groot aantal behandelingen. Ziekenhuizen kunnen per behandeling met elkaar worden vergeleken. Ook geeft de website informatie over de samenwerking tussen ziekenhuizen. Ziekenhuis Amstelland heeft een eigen pagina op Ziekenhuischeck.nl.

Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland maakt het eenvoudiger om de best passende zorgverlener te kiezen. Op basis van de ervaringen van andere patiënten, wachttijden en betrouwbare keuzehulpen. ZorgkaartNederland, initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, zorgt voor een veilige online plek voor patiënt en zorgverlener. Ziekenhuis Amstelland heeft een eigen pagina op ZorgkaartNederland.