APD (Dinatri pamidronas) is een zogenaamd bifosfonaat. Het remt in de botten zowel de aanmaak als de werking van osteoclasten. Osteoclasten zijn cellen in de botten die de botafbraak stimuleren. Hierdoor kunnen botten zwakker worden en in sommige gevallen kan hierdoor het kalkgehalte in het bloed verhoogd raken. Bij een hoog calciumgehalte in het bloed ontstaan symptomen van misselijkheid, slechte eetlust, dorst, obstipatie en uiteindelijk ook sufheid. 

APD is één van meerdere bifosfonaten. Het kan zowel in tabletvorm als via een infuus worden toegediend. Als het in tabletvorm gegeven wordt, komt er maar een klein gedeelte in het bloed. Daarom wordt het, als effect snel gewenst is, via een infuus toegediend. Aantal en frequentie van de infusen hangt af van de klachtenvermindering bij evaluatie tussen patiënt en arts. Er zijn ook andere bifosfonaten als tablet verkrijgbaar (Ostac, Bonefos, Fosamax en Didrokit).Ook hiervoor geldt dat ze pas op langere termijn effect hebben.

Bij welke aandoeningen wordt APD gegeven?

 • Bij uitzaaiingen in de botten van borstkanker en soms ook van andere kwaadaardige ziekten.
  Bij borstkanker is het bekend dat de pijn kan afnemen door het toedienen van APD. Patiënten hebben dan minder pijnstillers nodig, hoeven minder vaak bestraald te worden en hebben ook minder complicaties van hun botuitzaaiingen. Het is effectief tegen de symptomen van de uitzaaiingen, maar remt de ziekte op zich niet.
 • Een te hoog calciumgehalte in het bloed.
  Meestal is dit een gevolg van een kwaadaardige ziekte, soms omdat er veel uitzaaiingen in de botten zijn, soms ook omdat de tumor stoffen maakt die de afbraak van bot stimuleren en daardoor een hoog calciumgehalte in het bloed geven. APD geeft altijd binnen een paar dagen een daling van het calciumgehalte naar normale waarden. Uiteraard is het ook belangrijk te proberen de ziekte zelf te behandelen, omdat anders het calciumgehalte binnen een paar dagen tot weken weer verhoogd kan raken.
 • Bij de ziekte van Paget
  Op de plaatsen waar de ziekte van Paget zich voordoet ziet men een versnelde afbraak en tegelijkertijd een versnelde aanmaak van het bot optreden. Hierbij raakt de normale architectuur van het beenweefsel verstoord en kan soms ook ernstige botpijn optreden. Het proces blijkt af te remmen met APD.
 • Bij ernstige osteoporose
  Osteoporose betekent ontkalking van de botten. Dit begint al heel vroeg, meestal vanaf het vijfentwintigste levensjaar, bij vrouwen versneld na de overgang. Als gevolg van osteoporose worden de botten zwak en kunnen deze soms spontaan of na geringe belasting inzakken. Er ontstaat dan eigenlijk een breuk in een wervel. Dit kan zeer pijnlijk zijn. In dit soort gevallen verdwijnt de pijn vaak sneller als er APD via een infuus gegeven wordt.

De botten worden hierdoor weer sterker. APD zorgt er dan in ieder geval voor dat de kalk die in de botten zit erin blijft. Bij minder ernstige osteoporose wordt een bifosfonaat meestal in tabletvorm gegeven.

Geeft APD nog bijwerkingen?
De meeste mensen vinden het niet echt plezierig om een infuus te krijgen. Buiten de pijn van het prikken, geeft de behandeling maar zelden bijwerkingen. Als deze toch optreden, gaat het meestal om misselijkheid, hoofdpijn of andere pijnsensaties.

Voor eventuele vragen kunt u, tijdens kantooruren, bellen met de Dagbehandeling (020 – 755 6629)

Specialismen & afdelingen