Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

PDT is een behandeling met een crème die actief wordt wanneer het aan licht van een bepaalde golflengte wordt blootgesteld. Deze Metvix crème bevat de werkzame stof 5-aminolevulinezuur. Bij deze behandeling wordt gebruik gemaakt van de combinatie van het aanbrengen van deze crème en een belichting door een rode lamp enkele uren later.

Welke huidaandoeningen worden met PDT behandeld?

  • (Beginnende) vormen van huidkanker of als aanvullende behandeling na operatieve ingreep van deze huidkanker.
  • Actinische keratose

Voorbereiding
Als de arts salicylzuurzalf heeft voorgeschreven, dan mag u dit niet op de dag van de behandeling gebruiken. Neem eventueel een muts, pet of sjaaltje mee voor na de behandeling (zie: na de behandeling).

Waar meldt u zich voor de behandeling?
Op de afgesproken datum en tijd meldt u zich bij de polikliniek Dermatologie. Houdt u er rekening mee dat de totale behandeling minimaal drie tot vier uur kan duren.

Verloop behandeling
De behandeling bestaat uit twee onderdelen, uitgevoerd door een verpleegkundige. Tijdens het eerste deel wordt de te behandelen plek ingesmeerd met Metvix crème. Wanneer de arts het heeft afgesproken, wordt eerst wat weefsel weggehaald.

Na het aanbrengen van de Metvix crème wordt de plek lucht- en lichtdicht afgedekt met plastic- en aluminiumfolie. Onder invloed van licht en lucht wordt de crème namelijk afgebroken.

De verpleegkundige spreekt met u af hoe laat u terug moet zijn op de polikliniek voor de verdere behandeling.

Na het insmeren kan u eventueel naar huis, of u kan in het ziekenhuis blijven.

Het tweede deel van de behandeling volgt na ongeveer drie tot vier uur. Dan is er voldoende Metvix crème in uw huid opgenomen. U keert op de afgesproken tijd terug naar de poli. De te behandelen huidafwijking wordt dan belicht met een intensieve rode lichtbundel. De lamp wordt ingesteld en hangt vijf centimeter boven deze plek. Het intense felle, rode licht is niet schadelijk voor de ogen of de omringende huid. Omdat het niet prettig is om lang in het felle licht te kijken, krijgt u een donkere bril op. Deze is op de poli aanwezig.

De behandeling is niet pijnloos. De lamp is warm en brandt -alleen op de ingesmeerde plekken. Indien pijn optreedt, bereikt deze na ongeveer vijf minuten zijn hoogtepunt. Mocht de pijn niet te dragen zijn, dan zijn er verschillende mogelijkheden om de pijn te verlichten. De lamp springt vanzelf uit als de behandeling voltooid is (na ongeveer tien minuten). Afhankelijk van de aandoening krijgt u een afspraak voor een tweede behandeling of maakt u aan de balie een afspraak voor controle bij de arts.

De eerste controle vindt na drie maanden plaats, tenzij de arts een andere afspraak met u heeft gemaakt.

Na de behandeling
De eerste 24 uur moet de behandelde plek afgedekt blijven met verband. U kunt eventueel met een muts, pet of sjaaltje dit verband bedekken als u naar huis gaat.

Afhankelijk van de grootte van de behandelde plek kunt u de volgende reacties verwachten:

  • De behandelde plek wordt rood, vaak met wat zwelling. Het voelt aan als zonnebrand en ziet er ook zo uit. U kunt dit koelen met water of een icepack.
  • De huid gaat schilferen, oogt wat grauw.
  • In een enkel geval ontstaan blaartjes of donkerrode plekken. Ook dit kunt u koelen.

Deze reacties verdwijnen meestal binnen twee weken. We adviseren u om de  plek zolang uit het zonlicht te houden. Daarna gebruikt u zonnebrandfactor 50.

Tot slot
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de polikliniek Dermatologie, telefoonnummer 020-755 7015.

Ook na de behandeling kunt u ons altijd bellen als u nog vragen heeft.

Specialismen & afdelingen