Evoked Potentials (EP) kunnen omschreven worden als ‘door zintuigprikkels opgewekte reacties’. Zintuigfuncties zijn bijvoorbeeld: horen, zien en voelen. Het EP-onderzoek beoordeelt hoe de hersenen reageren wanneer een zintuig geprikkeld wordt.

 

Bij het EP-onderzoek wordt een groot aantal reacties van de hersenen op zintuigprikkels aan een computer doorgegeven. De computer telt de reacties bij elkaar op, waardoor ze zichtbaar worden. De hersenactiviteit wordt gemeten met behulp van kleine metalen dopjes (elektroden), die op uw hoofd worden geplakt.

Verschillende soorten EP-onderzoek:

  • VEP = Visual Evoked Potential; het meten van de reactie op visuele prikkels (oog).
  • SSEP = Somato Sensory Evoked Potential; het meten van de reactie op gevoelsprikkels (huid).
  • BAEP = Brainstem Auditieve Evoked Potential; het meten van de reactie op geluidsprikkels (oor).

Belangrijk
Voor een goede registratie moeten het lichaam en met name de hoofdhuid en het haar vetvrij, schoon en droog zijn. Gebruik voor het onderzoek geen bodymilk, gel, haarlak en dergelijke. Eventuele hoorapparaten kunt u inhouden.
Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd bij de polikliniek Neurologie (A 03).

De voorbereiding
Eerst wordt uw hoofd gemeten om te bepalen waar de elektroden geplaatst moeten worden. Op uw hoofdhuid worden 4-7 elektroden vastgeplakt met geleidingspasta.

Het onderzoek
Daarna begint het eigenlijke onderzoek. U zit daarbij op een stoel. Tijdens het onderzoek is het van belang dat u zo min mogelijk beweegt.

Bij het onderzoek naar de reactie op visuele prikkels krijgt u een verspringend patroon op een monitor te zien. Ook is het mogelijk dat er lichtflitsen worden gegeven. De ogen worden om de beurt afgeplakt, zodat de reacties van elk oog afzonderlijk kunnen worden geregistreerd. Draagt u een bril of contactlenzen? Dan moet u die altijd meenemen naar het onderzoek.

Duur
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek
Na afloop van het onderzoek worden de elektroden en de geleidingspasta verwijderd met water.

De uitslag
U krijgt de uitslag van de neuroloog.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie via telefoonnummer 020 – 755 6222 of 020 – 755 6223.

Specialismen & afdelingen