Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

In Ziekenhuis Amstelland kunt u terecht voor een groot aantal onderzoeken en behandelingen op het gebied van oncologie (kanker) en hematologie (bloedziekten).

Behandelteam
Patiënten met kanker krijgen voor onderzoek en behandeling te maken met verschillende afdelingen en specialismen binnen het ziekenhuis. Om de zorg goed onderling af te stemmen wordt gewerkt in multidisciplinaire behandelteams. Waarin onder andere een internist-oncoloog of -hematoloog, chirurg, radioloog, radiotherapeut en een patholoog vertegenwoordigd zijn. Daarnaast spelen ook verpleegkundig specialisten, physician assistant en oncologieverpleegkundigen een grote rol in de behandeling en begeleiding. Afhankelijk van het soort kanker zijn ook andere medisch specialisten zoals longarts, neurologen en gynaecologen regelmatig bij het muldisciplinair oncologisch team betrokken.

Behandelplan
Voor iedere patiënt wordt een persoonlijk behandelplan gemaakt. Hierbij houdt het behandelteam rekening met het soort kanker, de succeskans van de therapie bij de specifieke vorm van kanker en de gezondheidstoestand van de patiënt. Onderdelen van het behandelplan kunnen medicijnen in tabletvorm of via het infuus zijn. Maar ook operaties of andere, specifiekere behandelingen. Bij de keuze om een bepaalde behandeling wel of niet uit te voeren, spelen natuurlijk de wensen en eigen ideeën van de patiënt een doorslaggevende rol. Als het behandelplan eenmaal is opgesteld, wordt dit zo snel mogelijk met de patiënt besproken door de behandelend specialist. In veel gevallen zal nog aanvullende uitleg plaatsvinden over een behandeling en mogelijke bijwerkingen. Deze informatie wordt gegeven door de verpleegkundig specialist oncologie of de oncologieverpleegkundige.

Begeleiding en advies
Kanker is een ingrijpende ziekte. Niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch en emotioneel. Naast de medische behandeling biedt Ziekenhuis Amstelland daarom aanvullende begeleiding, zorg en advies aan patiënten die kanker hebben of hebben gehad. De verpleegkundig specialist oncologie is een goed en toegankelijk aanspreekpunt voor alle vragen over de ziekte en behandeling.
Na of zelfs tijdens de therapie kan onder begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten gewerkt worden aan (herstel van) de algehele conditie. Dit gebeurt onder andere binnen een speciaal daarvoor ontwikkeld oncologisch revalidatieprogramma.
Er is ook veel aandacht voor lichamelijke klachten zoals pijn en verminderde eetlust. Zo nodig kan een patiënt worden verwezen naar de pijnpolikliniek of naar de diëtist.

Samen beslissen
Soms zijn er voor een aandoening meerdere behandelingen mogelijk. Uw arts legt duidelijk uit wat de voor- en nadelen van de behandelingen zijn. Wat de beste behandeling is, hangt af van uw persoonlijke situatie en manier van leven. Daarom beslist u samen met uw arts welke behandeling het beste bij u past.

Samenwerking binnen regionaal kankernetwerk OncoNoVo+
OncoNoVo+ is het regionale kankernetwerk in de provincies Noord-Holland en Flevoland. Alle 13 ziekenhuizen in deze regio werken samen om de kankerzorg in de toekomst goed, toegankelijk en beschikbaar te houden.  

De samenwerking richt zich op zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding en een betere organisatie van oncologische zorg in de regio. De plus van OncoNoVo+ staat symbool voor zorginstellingen binnen en buiten de regio die meewerken. OncoNoVo+ bedient bijna een kwart van het totaal aantal oncologiepatiënten in Nederland. Voor patiënten betekent OncoNoVo+ dat ze overal hoogwaardige kwalitatieve zorg krijgen.
Van de kankerbehandelingen vindt 95% dichtbij huis plaats, of patiënten nu in Harderwijk, Beverwijk, Den Helder, Amsterdam of de regio Amstelland wonen. Voor meer specialistische zorg kan het zijn dat patiënten naar een van de expertisecentra binnen het netwerk moeten. Na de behandeling daar keert de patiënt weer terug naar het regionale ziekenhuis voor de verdere behandeling, controles en nazorg. 

De volgende ziekenhuizen zijn aangesloten bij OncoNoVo+: Amsterdam UMCAntoni van LeeuwenhoekBovenijDijklander ZiekenhuisFlevoziekenhuisNoordwest ZiekenhuisgroepOLVGRode Kruis ZiekenhuisSpaarne GasthuisTergooiZaans medisch CentrumZiekenhuis Amstelland en Ziekenhuis St Jansdal.

Al jaren werkt Ziekenhuis Amstelland zeer nauwe samen met het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en het Amsterdam UMC waardoor Ziekenhuis Amstelland rechtstreeks toegang heeft tot academische zorg. Daarnaast krijgt het inzicht in alle wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van kanker die in deze ziekenhuizen wordt gedaan. Hierdoor is het behandelteam altijd op de hoogte van de laatste onderzoeksresultaten en nieuwe behandelingen. Samen met de specialisten van deze ziekenhuizen wordt de best mogelijke behandeling van kanker besproken en voorgesteld.

Als beter worden niet meer mogelijk is…
Soms is de ziekte niet meer te genezen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Palliatieve zorg.

Icoon Bereikbaarheid verpleegkundigen

Wie kunt u bellen bij klachten of vragen?
Wanneer u klachten heeft door uw ziekte of behandeling of wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist oncologie (Joke van der Graaf, Nelleke van der Loo of Saskia Raven).

Bij voorkeur tijdens het telefonisch spreekuur op maandag tot en met vrijdag tussen 9:00-10:00 uur en tussen 13:30-14:30 uur via 020 755 7035. 

Heeft u een dringende klacht of vraag die niet kan wachten tot het volgende spreekuur, dan belt u met de receptie van het ziekenhuis: 020 755 7000

Icoon Belangrijke websites
Icoon Look Good Feel Better

Tijdens deze workshop krijg je tips en adviezen over de verzorging van je huid en make-up aan de hand van een ‘12 stappenplan’. Vervolgens ga je zelf aan de slag met de huidverzorgingsproducten, die speciaal voor deze workshop beschikbaar zijn gesteld. De workshop wordt geleid en begeleid door ervaren beautyprofessionals. Daarnaast is er ook een haarwerkspecialist aanwezig die een presentatie geeft over de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van het haarwerk. Tevens worden alternatieven getoond, zoals hoedjes, mutsjes en shawls.

Je kunt je voor de workshop aanmelden op de Dagbehandeling oncologie van het Amstelland Ziekenhuis bij de verpleegkundige of secretaresse, telefonisch op 020-7556629, of via de mail [email protected].

Zie ook Look Good Feel Better