Rondom de heup ligt een netwerk van zenuwen die via het ruggenmerg gevoelssignalen doorgeven aan de hersenen waardoor u onder andere pijn voelt. De PENG blokkade is een pijnstillende behandeling waarbij (een groot deel van) de heup gevoelloos wordt gemaakt door het blokkeren van dit zenuwnetwerk.

Dit gebeurt met een prik welke onder echogeleide wordt ingebracht. Via de prik krijgt u een lokaal verdovingsmiddel en/of fenol toegediend. Fenol is een medicijn waardoor de pijnstilling gedurende maximaal 6 maanden aanwezig blijft.

De PENG blokkade met fenol is een behandeling die we toepassen als pijnstilling voor onder andere een gebroken heup. Het kan worden gedaan ter overbrugging naar een operatie of wanneer een operatie niet mogelijk is.

Belangrijk om te melden

Neemt u altijd (voor uw volgende behandeling) contact op met de afdeling Pijngeneeskunde als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is. En u deze nog niet heeft besproken met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling:

  • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoelang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen;
  • Suikerziekte;
  • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleister.

De dag van de behandeling

De behandeling vindt plaats in de behandelkamers, locatie C 43. Vanaf de hoofdingang volgt u rechts de gele route (31 t/m 50). U meldt zich op tijd bij de balie van het Behandelcentrum. U kunt plaatsnemen in de wachtruimte. Rekent u op een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer één uur. Uw begeleider kan tijdens uw behandeling gebruikmaken van het restaurant in de hal.

De behandeling

U gaat op uw rug liggen op een smalle tafel. Het liesgebied aan de te behandelen zijde zal worden ontbloot. Onder echogeleide plaatst de pijnspecialist een naald. Vervolgens spuit de pijnspecialist een verdovingsmiddel en/of fenol in.
Indien de behandeling goed effect heeft, maar de klachten op een bepaald moment terugkomen, kan de behandeling herhaald worden. Na de behandeling wordt u naar de nazorg afdeling gebracht. Daar blijft u nog ongeveer een uur onder controle van de verpleegkundige.

Complicaties/bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een PENG blokkade van de heup optreden:

  • Als een bloedvaatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit veroorzaakt soms wat pijn.
  • Infectie (zeldzaam). Krijgt u koorts, neem dan contact op met uw pijnspecialist, medisch specialist of huisarts.
  • Doof gevoel in een deel van het bovenbeen of verminderde kracht in het been. In principe worden alleen de gevoelszenuwen uitgeschakeld, maar er is een kleine kans dat ook de krachtszenuwen uitgeschakeld worden.
  • Het is mogelijk dat u allergisch bent voor de verdovende vloeistof. U kunt dan last krijgen van jeuk, huiduitslag en/of kortademigheid.
  • Indien een corticosteroïd wordt ingespoten, kunt u last krijgen van opvliegers. Als u suikerziekte heeft en een corticosteroïd krijgt ingespoten, kunnen de glucosewaarden de eerste dagen na de behandeling verhoogd zijn.

Resultaat

Bij de meeste patiënten treedt er direct na de blokkade al een pijnvermindering op. De duur van de pijnstilling varieert en kan zijn van enkele dagen tot een aantal maanden. Dit hangt af van welke vloeistof er gebruikt is. Het kan zijn dat er eerst een kortwerkende verdovende vloeistof ingespoten wordt om te kijken of het juiste effect bereikt wordt, waarna een stof wordt ingespoten met een langdurige werking. Door deze blokkade hoeven er minder pijnstillende medicijnen gegeven te worden.

Naar huis

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U moet er zelf voor zorgen dat iemand u naar huis brengt.

Weer thuis

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden. In een aantal gevallen moet de behandeling herhaald worden.

Vragen?

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek.

Specialismen & afdelingen