Longkanker komt veel voor. De belangrijkste oorzaak is roken. Als de huisarts vermoedt dat er sprake is van longkanker kan hij een spoedafspraak maken op de polikliniek. Binnen een week krijgt de patiënt een CT-scan en een bronchoscopie. 

Alle longkankerpatiënten worden in het Amsterdam UMC besproken. Ook wordt regelmatig met het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (AVL) overlegd. Voor aanvullende diagnostiek zoals bijvoorbeeld een PET-scan verwijzen we naar het Amsterdam UMC. Ook voor andere aanvullende onderzoeken is soms een verwijzing naar een ander ziekenhuis nodig. Omdat we een kleine maatschap zijn, zijn alle drie de longartsen op de hoogte van de longkankerpatiënten en kunt u te allen tijde geholpen worden. Behandeling met chemotherapie vindt plaats in Ziekenhuis Amstelland. De bestralingen en longoperaties vinden plaats in het Amsterdam UMC.

Chemotherapie/Immunotherapie behandeling
De behandeling met chemotherapie is geconcentreerd op de afdelingen Dagbehandeling (poliklinische zorg) en Kliniek Beneden West (klinische zorg). In principe wordt alleen op deze afdelingen chemotherapie en immunotherapie toegediend. Dit omdat dit specifieke kennis vereist van alle betrokken medewerkers.

Voor iedere behandeling vindt een controlebezoek plaats. Hierbij wordt gekeken of de volgende kuur gegeven kan worden. De verpleegkundig specialist oncologie voert in een aantal gevallen deze controlebezoeken uit, altijd in samenspraak met de behandelend arts. Voorafgaand aan dit bezoek moet altijd bloed worden afgenomen.

Zelfmedicatie
Graag willen wij u wijzen op het volgende. Uit literatuurstudies blijkt dat het gebruik van zelfmedicatie de laatste jaren is toegenomen in Nederland. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Gebruikt u zelfmedicatie (zoals vitamines, alternatieve medicatie) dan adviseren wij u om dit te bespreken met uw arts en/of verpleegkundige. In enkele gevallen kan de zelfmedicatie namelijk een negatief effect hebben op uw behandeling. Om een veiligere behandeling te waarborgen, is dit dus belangrijk.

Specialismen & afdelingen