Bij bestraling worden de tumorcellen door ioniserende stralen zodanig beschadigd, dat ze hierdoor gedood worden. Het heeft als doel om lokaal de ziekte te bestrijden. Voor het verkrijgen van het juiste effect van de bestraling is het noodzakelijk om meerdere keren achtereen bestraald te worden. Dit houdt in dat er enkele weken aaneengesloten bestraald wordt met uitzondering van de weekenden.

Alvorens u begint met de bestralingscyclus is het belangrijk dat de radiotherapeut berekent hoeveel keren u bestraald moet worden, met welke dosis en binnen welk bestralingsveld. Dit bestralingsveld wordt aan de hand van een tevoren gemaakte CT-scan bepaald. Het gebied kan dan met behulp van een simulator worden afgetekend met een inkt die langer op de huid blijft zitten.

Wat merkt u van de bestraling?
Tijdens de bestraling merkt u niets. U hoort alleen het geluid van het bestralingsapparaat en dit duurt slechts enkele minuten. Soms moeten de instellingen tijdens een bestralingssessie worden gewijzigd of aangepast. U mag na afloop gewoon weer naar huis. Wel kan de huid na enkele bestralingen licht verbrand raken. Dit is mede afhankelijk van uw huidtype. Deze huidverbranding kan behandeld worden met een lotion die door de radiotherapeut wordt voorgeschreven.

Een borstsparende behandeling wordt in de meeste gevallen na-behandeld door middel van bestraling. Ook na een borstamputatie kan er een reden zijn om te bestralen. Dit is afhankelijk van diverse factoren zoals:

  • aantal aangedane lymfeklieren in uw oksel;
  • de kenmerken van de tumor in de verwijderde borst.

Wij streven ernaar binnen vijf weken na de operatie te starten met de bestraling. Een bestralingsbehandeling is aanvullend op de operatie en gericht op genezing (adjuvante en in opzet curatieve behandeling). Bestraling vindt altijd plaats in het Amsterdam UMC. U wordt hiervoor aangemeld door uw arts.

Specialismen & afdelingen