Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

Ziekenhuis Amstelland biedt, in samenwerking met Reade, een revalidatieprogramma waarin patiënten na de behandeling van kanker kunnen werken aan herstel van de algehele conditie. Dit gebeurt onder begeleiding van fysiotherapeuten. Het programma is ontwikkeld door Reade.

Het behandelprogramma richt zich op volwassenen die behandeld zijn voor de genezing van kanker. Ook voor mensen bij wie kanker niet meer genezen kan worden, kan dit behandelprogramma worden toegepast. Dan zijn er individuele aanpassingen nodig.

Doel van het programma
Het doel van het programma is dat u in uw dagelijks leven beter kunt functioneren ondanks de gevolgen van kanker zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal.

Opzet van het programma
Het behandelprogramma kan uit meerdere onderdelen bestaan afhankelijk van uw hulpvraag. De behandeling duurt 8 weken en wordt gepland op 2 dagdelen per week, te weten dinsdag- en donderdagmiddag.

Tijdens de behandeling werkt u samen met het revalidatieteam dat bestaat uit een revalidatiearts, een psycholoog, een maatschappelijk werker, een fysiotherapeut en een ergotherapeut. U stelt samen met het revalidatieteam het doel van uw revalidatie vast en het team ondersteunt u en uw naasten ook om de gevolgen van kanker te verwerken. Het revalidatieteam werkt onderling nauw samen.

Inhoud programma

De verschillende behandelingen zijn gericht op het beter functioneren in uw dagelijkse leven. Aan de hand van de gegevens uit de diverse intake gesprekken én uw hulpvraag kunt u worden ingepland voor de volgende modulen:

Sport en bewegen
In de sportzaal gaat u met de fysiotherapeut en andere revalidanten twee maal per week een uur sporten met als doel het verbeteren van spierkracht en conditie en het hervinden van plezier in het bewegen.

Energiehuishouding
Tijdens de module ‘doelen stellen en tijdschrijven’ krijgt u handvatten van de ergotherapeut om uw energieniveau te bepalen en reële doelen te stellen. Door middel van gesprekken, oefeningen en huiswerk leert u om te gaan met het veranderde evenwicht tussen belasting en belastbaarheid.

“Ik”
Door middel van gesprekken en oefeningen met de maatschappelijk werker en/of de psycholoog wordt ingegaan op het veranderde zelfbeeld en wat dit voor u betekent in het dagelijkse leven. Ook wordt er aandacht besteed aan verwerking en acceptatie, seksualiteit en angst voor het terugkeren van de ziekte.

Arbeid
U krijgt van de ergotherapeut en de maatschappelijk werker onder andere informatie over de wet en regelgeving rondom re-integratie en wat de rol is van u en uw werkgever/leidinggevende. Er wordt advies gegeven over hoe u kunt re-integreren. Deze module is ook geschikt voor mensen die vrijwilligerswerk doen of zouden willen doen.

Naasten
Tijdens de revalidatiebehandeling is er ook ruimte voor uw naaste/betrokkene. Indien gewenst is het mogelijk voor uw naaste/betrokkene om een afspraak met 1 of meerdere  therapeuten te maken.

Praktische informatie

Aanmelding
Wanneer u zich aan wilt melden voor het behandelprogramma oncologische revalidatie, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, oncoloog of verpleegkundig specialist. U kunt hier ook zelf om vragen. Via https://keuzehulpkankerrevalidatie.nl kunt u een vragenlijst invullen. Na het invullen volgt een advies of verwijzing naar de revalidatiearts zinvol is. Als dit zo is beoordeelt de revalidatiearts vervolgens of medisch specialistische revalidatie van toegevoegde waarde kan zijn.

U kunt zich vervolgens (telefonisch) aanmelden bij de afdeling Revalidatie van Ziekenhuis Amstelland, nummer:
020-7557144

Rooster en roosterwijzigingen
Elke week ontvangt u thuis het rooster voor de komende week. In dit rooster staan al uw afspraken met behandelaren en de revalidatiearts. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen, maar helaas is het niet altijd mogelijk u op de door u gewenste tijd in te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Geef uw afwezigheid, tijdens bijvoorbeeld vakanties, twee weken van tevoren door aan het secretariaat.

Afmelden

Wij gaan er vanuit dat u gedurende het programma bij iedere afspraak aanwezig bent. Als u een keer onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, is het van belang dit tijdig te melden, minimaal 24 uur van tevoren. U kunt uw afwezigheid doorgeven aan het secretariaat van de Polikliniek Revalidatie, nummer: 020-7557144

Stopzetten behandeling
Als u twee keer, zonder af te melden, niet op uw afspraak bent verschenen, zijn wij genoodzaakt uw behandeling voorlopig stop te zetten. Wilt u weer in behandeling komen, dan verzoeken wij u eerst een afspraak te maken bij de revalidatiearts.

Niet tevreden? Laat het ons weten.
De afdeling Revalidatie van Reade in ziekenhuis Amstelland wil u díe behandeling en ondersteuning bieden die u wenst. Waar nodig zullen wij de kwaliteit van onze dienstverlening blijven verbeteren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een bepaalde behandeling of over bepaalde diensten en voorzieningen. In de folder ‘Niet tevreden? Laat het ons weten.’ Leest u meer over het indienen van een signaal of een klacht. Deze is verkrijgbaar bij de balie van het secretariaat van de afdeling Revalidatie of op www.reade.nl

Specialismen & afdelingen