Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

Met behulp van echografie (geluidsgolven) brengt de radioloog een drain (slangetje) in de nier, zodat de urine weer afgevoerd kan worden.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen specifieke voorbereiding nodig.

Het onderzoek
U ligt op uw buik op een röntgentafel. De kant waar het om gaat, wordt iets opgehoogd en ondersteund met een kussen. Met behulp van echografie wordt nauwkeurig de plaats bepaald waar de drain ingebracht moet worden.

Daarna wordt onder plaatselijke verdoving de drain ingebracht. De ligging van de drain wordt gecontroleerd onder doorlichting (röntgenstraling) met behulp van een contrastmiddel. Ligt de drain goed, dan wordt deze zorgvuldig vastgeplakt of gehecht. Aan de drain wordt een zakje bevestigd, zodat de urine kan aflopen.

Duur
Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

Na het onderzoek
U wordt enkele uren opgenomen ter observatie. Na ongeveer 2 uur, als alle controles goed zijn, mag u naar huis. Het is raadzaam om niet zelf auto te rijden. Zorg daarom voor ander vervoer naar huis. U krijgt informatie mee over het verzorgen van de drain en het bestellen van materiaal. Eventueel wordt thuiszorg aangevraagd.

Belangrijk
Mocht u zwanger zijn, of denken dit te kunnen zijn, meldt u dit dan voor het onderzoek bij uw behandelend arts, de verpleegkundige of de radiologisch laborant.

Ook is belangrijk dat uw drain om de twee maanden verwisseld wordt. Dit gebeurt op de afdeling Radiologie en u krijgt hiervoor een vervolgafspraak.

Contactgegevens
Mocht u thuis problemen krijgen met de drain (bijvoorbeeld een lekkage of de drain loopt niet meer), dan kunt u contact opnemen met:

  • polikliniek Urologie: tel.: 020 – 755 7038
  • Buiten bovenstaande tijden: receptie van Ziekenhuis Amstelland, tel.: 020 755 7000

Specialismen & afdelingen