Als er bij een uitstrijkjecolposcopieconisatie of lisexcisie van de baarmoederhals een HPV-infectie is geconstateerd, kan een vrouw er voor kiezen zich te laten vaccineren met Gardasil®.

Waartegen beschermt Gardasil®?
Gardasil® is effectief als beschermer tegen de HPV-soorten 6, 11, 16 en 18. Deze HPV-soorten veroorzaken genitale wratten (6,11) en voorstadia van baarmoederhalskanker (16,18). Het vaccin beschermt u hier dus tegen. Daarnaast is Gardasil® ook effectief om te voorkomen dat u – na doeltreffende behandeling van voorstadia van baarmoederhalskanker en/of genitale wratten – dit nogmaals krijgt (recidiefpreventie).

Hoe effectief is het?
Zoals met alle vaccins kan het zijn dat Gardasil® niet bij 100% van degenen die het vaccin toegediend krijgen bescherming biedt. Bovendien biedt het niet tegen elk type van het HPV bescherming. Vaccinatie is daarom geen vervanging van routinematige screening op baarmoederhalskanker.

Toedieningsschema
De vaccinatie bestaat uit drie injecties, die worden toegediend door een vaccinatie organisatie. De gynaecoloog geeft u hierover meer informatie. U maakt zelf een afspraak voor de eerste injectie. De tweede injectie vindt ongeveer twee maanden later plaats (in ieder geval 1 maand later). De derde injectie vindt ongeveer zes maanden later plaats (minimaal 4 maanden, maximaal 12 maanden later).

Kosten
De kosten voor vaccinatie worden meestal niet vergoed door uw verzekering en komen dus bijna altijd voor uw eigen rekening. Wij kunnen door samenwerking met de leverancier, de kosten voor u lager houden dan gebruikelijk.

Keuze tussen Gardasil® en Cervarix®
Wij hebben in ons ziekenhuis gekozen voor vaccinatie tegen HPV voor Gardasil®, en niet voor Cervarix®. De reden hiervoor is, dat Gardasil® zowel tegen genitale wratten als tegen voorstadia van baarmoederhalskanker vaccineert. Cervarix® beschermt alleen tegen de voorstadia van baarmoederhalskanker. Cervarix® is het vaccin wat in het bevolkingsonderzoek aan jonge meisjes wordt toegediend.

Specialismen & afdelingen