Als u last heeft van een vernauwing van de blaasuitgang (blaashals), wordt een blaashalsincisie uitgevoerd. Incisie betekent snede. De uroloog voert de operatie via de plasbuis, de natuurlijke weg, uit.

Specialismen & afdelingen