Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

De ziekte van Parkinson uit zich niet alleen in lichamelijke klachten. Er verandert veel voor een Parkinson patiënt en zijn/haar omgeving. Hierbij kan steun heel welkom zijn. De Parkinson verpleegkundig specialist biedt deze steun op de Parkinson polikliniek.

Behandeling

Bij de ziekte van Parkinson is alleen een behandeling van de symptomen mogelijk. De ziekte zelf kan niet gestopt of genezen worden. Deze symptoombestrijding is van het grootste belang.

Het wel of niet innemen van de medicijnen kan het verschil uitmaken tussen wel of niet de dagelijkse dingen kunnen doen. Het medicijngebruik neemt dan ook een centrale plaats in binnen het leven van iedere patiënt met de ziekte van Parkinson.

Het behandelprogramma Parkinson revalidatie richt zich op volwassenen die behandeld worden voor de ziekte van Parkinson.

Parkinson verpleegkundige

De Parkinson verpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun familie. Een bezoek aan de Parkinson verpleegkundige is een aanvulling op het bezoek aan de neuroloog. De Parkinson verpleegkundige biedt een luisterend oor, geeft antwoord op praktische vragen en problemen die verband houden met de ziekte. Tevens kan zij overleggen met andere hulpverleners zoals de fysiotherapeut, de logopediste, de huisarts, de diëtiste, enzovoorts.

Voorbeelden van vragen:

  • hoe ga ik om met de gevolgen van mijn ziekte;
  • hoe ga ik om met de medicatie en de bijwerkingen daarvan;
  • welke therapeuten zijn voor mij geschikt;
  • wat is een goede leefstijl voor mij;
  • hoe kom ik in contact met de patiëntenvereniging;
  • hoe ga ik om met mijn moeheid;
  • wat zijn de mogelijkheden voor huishoudelijke hulp en/of woningaanpassing;
  • hoe ga ik om met Parkinson op mijn werk.

Specialismen & afdelingen